Veiligere schoolomgevingen door aanpassingen in circulatieplannen

22 Juni 2023

Koekelberg

Veiligere schoolomgevingen door aanpassingen in circulatieplannen

"Kinderen en ouders kunnen nu op een serene manier aan hun schooldag beginnen."

Een van de absolute prioriteiten in ons Koekelbergs mobiliteitsbeleid is om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen gaan.  Dit doen we door zoveel mogelijk autoverkeer en gemotoriseerd verkeer te weren in de nabijheid van de schoolomgevingen. We pasten daarom het circulatieplan al op verschillende plaatsen aan en willen graag hierop verderbouwen de komende jaren om elke schoolomgeving verkeersveilig te maken.

Zo werkten we samen met St Agatha Berchem aan een aangepast circulatieplan rond de hoofdingang van de UNESCO-Campus, een campus waar 1300 leerlingen naar school gaan en die gelegen is op de grens tussen Koekelberg en Sint Agatha Berchem. Twee straten die uitgeven op het kruispunt aan de hoofdingang werden éénrichting gemaakt, en we beslisten om de schoolstraat in de Kasteellaan definitief te verankeren.  Sinds deze aanpassingen, kon de school een aanzienlijke stijging vaststellen van het aantal leerlingen dat met de tram, te voet of met de fiets naar school komt en is de veiligheid rond de school drastisch verbeterd.

Ook de Weversstraat, waar de ingang van de Franstalige gemeenteschool Swartenbroeks gelegen is, werd een éénrichtingsstraat en tevens omgevormd tot een woonerf, zodat voetgangers er ten alle tijde voorrang hebben en auto’s er enkel stapvoets doorrijden. Kinderen en ouders kunnen nu op een serene manier aan hun schooldag beginnen.

Rond de campus Comenius namen we verschillende maatregelen.  We sloten de Dapperenstraat af voor verkeer.  Deze straat, tussen het gebouw van het secundair en het Vrijetijdspunt Comenius, is nu een voetgangerszone waar jongeren kunnen blijven hangen en napraten na de schooluren. We richtten er tijdelijk een groene zone in en zullen de straat volledig heraanleggen als voetgangersplein in 2025. Maar ook de Vande Sandestraat, waar zowel de ingang van de Comenius basisschool en secundair gelegen is, pasten we aan en maakten we volledig eenrichting, wat een drastische vermindering van het sluipverkeer nabij de schoolpoort teweegbracht. 

En tot slot maakten we ook het kruispunt tussen de Steengroefstraat en de Sint Agatha Berchem laan nabij de ingang van het Athenée Royal de Koekelberg veiliger.  We maakten van de Steengroefstraat een eenrichtingstraat en konden zo het zebrapad aanzienlijk korter maken.  Ook weerden we hiermee sluipverkeer uit de wijk.