Koekelberg

Marie Bijnens

Schepen voor openbare werken, mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden in Koekelberg

Na haar studies en een verblijf in Egypte verhuisde Marie in 2005 naar Brussel. In 2012 werd ze inwoner van Koekelberg en engageerde ze zich al snel voor burgerinitiatieven rond verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. In 2018 was ze kandidaat op de lijst van Ecolo-Groen en werd ze verkozen als gemeenteraadslid. Kort daarna volgde zij Tinne Van der Straeten op als schepen van openbare werken, mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden. 

Binnen cultuur regisseert ze het cultuuraanbod samen met de culturele partners, zoals GC De Platoo. Ze zet ook met veel plezier haar schouders onder het Brede Schoolproject, de gemeentelijke basisschool de Kadeekes, de Nederlandstalige bibliotheek Boekelberg en de Nederlandstalige jeugdinitiatieven.

 

“Brussel barst van het potentieel. Onze stad is dynamisch en inspirerend, maar staat ook voor problemen en uitdagingen. Ik maak als schepen werk van concrete oplossingen die het leven in Koekelberg elke dag weer een beetje beter maken. Op deze pagina vind je enkele realisaties waar ik trots op ben.”

 

Op het vlak van mobiliteit droomt ze van veilige straten, aangename wijken en schone lucht. Ze werkt samen met het Brussels gewest en minister Elke Van den Brandt om het lokale mobiliteitsbeleid goed af te stemmen op het gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove. Veilige schoolomgevingen krijgen extra aandacht, net als de uitvoering van het gemeentelijke fietsactieplan.

Voor haar bevoegdheid openbare werken volgt ze van nabij de wegenwerken en grote gemeentelijke renovatieprojecten op. Zo wordt er door de gemeente bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in een opknapbeurt van de Nederlandstalige basisschool De Kadeekes.

Marie houdt van lange avonden op het Plazey-festival, leeft zich uit met een intens potje zaalvoetbal met FC Eliza en houdt zich naast het werk graag bezig met diverse creatieve projectjes en ontwerpopdrachten.