Van den Brandt wil Marchantbrug definitief omvormen tot wandel- en fietsbrug

30 December 2022

Anderlecht

Van den Brandt wil Marchantbrug definitief omvormen tot wandel- en fietsbrug

"We maken de oevers toegankelijker, zorgen voor meubilair op de brug, en versterken de groene ruimtes die spontaan ontstaan. Op die manier maken we beide buurten die de brug met elkaar verbindt nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers."

In opdracht van minister van mobiliteit Elke Van den Brandt heeft Brussel Mobiliteit een voorstel ingediend om de Pierre Marchantbrug in Anderlecht definitief voor te behouden voor wandelaars en fietsers. Op korte termijn kunnen bewoners zich in het openbaar onderzoek uitspreken over die optie. “Na meer dan 8 jaar merken we dat sinds het afsluiten van de Pierre Marchantbrug de hele zone rond de brug een grote toegevoegde waarde heeft als ontmoetingsplaats voor de buurt, en als veilig alternatief voor wandelaars en fietsers. Het past dan ook in de filosofie van Good Move om deze brug definitief terug te geven aan de buurt. Dit voorstel zorgt dat de hele zone op en rond de Pierre Marchantbrug een veilige, aangename en groene ontmoetingsplaats kan blijven”, stelt minister Van den Brandt via haar woordvoerder Pieterjan Desmet. Het openbaar onderzoek wordt begin 2023 verwacht.

De Pierre Marchantbrug ligt in de gemeente Anderlecht en overspant het Kanaal Charleroi-Brussel. In 2014 ging de brug dicht voor autoverkeer wegens instabiliteit. Fietsers en voetgangers vonden er een veiliger alternatief voor de nabijgelegen Kuregembrug. De brug zelf, maar ook de groene zones aan beide oevers, werden een spontane ontmoetingsplek waar gebarbecued, gehengeld, en op termijn zelfs gespeeld en gezwommen kon worden, dankzij de inspanningen van burgervereniging Sur Le Pont en van Pool is Cool. De brug werd sindsdien ook dagelijks gebruikt door fietsers als oversteekplaats tussen beide kanaaloevers.

Oorspronkelijk was voorzien om de Pierre Marchantbrug opnieuw open te stellen voor autoverkeer. Uit het effectenrapport blijkt echter dat het heropenstellen van de brug voor autoverkeer een laag effect heeft op het ontlasten van de twee andere bruggen in de buurt (Paepsembrug en Kuregembrug), die daardoor iets minder verkeer zouden moeten slikken. Het heeft daarentegen wel een fors negatief effect op het kruispunt tussen de Bergensesteenweg en de Marchantstraat, waar het verkeer zou toenemen en verzadiging zou gaan optreden. Bovendien zou de Pierre Marchantbrug op die manier voor doorgaand verkeer gebruikt worden, wat in strijd is met de filosofie van het gewestelijk mobiliteitsplan.

Daarom stelt minister Van den Brandt vandaag een alternatief plan voor, met een focus op actieve mobiliteit en op het versterken van de zone op en rond de brug als ontmoetingsplaats voor de buurt, zoals de brug op vandaag functioneert. “We kiezen voor een ontwerp in lijn met het nieuwe gebruik van de brug, zoals dat spontaan is gegroeid: als ontmoetingsplaats, en als veilige oversteekplaats voor fietsers, wandelaars en mensen met beperkte mobiliteit. We maken de oevers toegankelijker, zorgen voor meubilair op de brug, en versterken de groene ruimtes die spontaan ontstaan. Op die manier maken we beide buurten die de brug met elkaar verbindt nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Dit is een voorstel dat we willen voorleggen aan de buurtbewoners.”