Nederlandstalige cultuurdienst

Aanbod van familie activiteiten in het Marie-José park om de ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. Développement d’activités pour familles au parc MarieJosé (favoriser la rencontre entre habitants). Vormen van een vrouwennetwerk met nadruk op coaching en empowerment. Formation d’un réseau de femmes avec accent sur coaching et empowerment. Festival Molenmabelle in samenwerking met VK. Festival Molenmabelle en collaboration avec le VK. Apero’park in de gemeentelijke parken. Apero’park organisés dans les parcs communaux.