Nederlandstalige cultuurdienst

  • Aanbod van familie activiteiten in het Marie-José park om de ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. 
    Développement d’activités pour familles au parc MarieJosé (favoriser la rencontre entre habitants).

  • Vormen van een vrouwennetwerk met nadruk op coaching en empowerment. 
    Formation d’un réseau de femmes avec accent sur coaching et empowerment.

  • Festival Molenmabelle in samenwerking met VK. Festival Molenmabelle en collaboration avec le VK.
  • Apero’park in de gemeentelijke parken. Apero’park organisés dans les parcs communaux.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.