Bibliotheek De Boekenmolen

Bibliotheek De Boekenmolen

Nieuwe collectie Arabische, niet-religieuze boeken samengesteld door een klankbordgroep (gebruikers, Arabische verenigingen en plaatselijke partners zoals Al Amal/Foyer, BON VZW Integratie en inburgering, Caleidoscoop/Vaartkapoen...).Collection arabe : une nouvelle collection de livres en arabe, non religieux, composée par utilisateurs, organisations arabes, partenaires locaux (Al Amal/Foyer, BON VZW Integratie en inburgering, Caleidoscoop/Vaartkapoen…) Tuinproject: samenwerking tussen de bibliotheek en de Nederlandstalige cultuurdienst. De tuin werd omgevormd naar een kruiden- en groententuin met terras, in samenwerking met kunstenares Lina Kusaite en de plantsoendienst. Ook de poort werd versierd met geschilderde houten bloemen en planten in participatie met buurtbewoners en personeel.Le jardin a été transformé en jardin d’épices et légumes avec terrasse, en collaboration avec l’artiste Lina Kusaite et le service plantations de la commune. Décoration de la barrière avec des fleurs et plantes en bois peintes avec la participation d’habitants du quartier et personnel des services culture et bibliothèque en collaboration avec l’artiste Lina Kusaite. Workshops met kruiden: zeep maken, kerstkaartjes maken, seedballing, aardappeltorens, etc.Atelier avec les épices : fabrication de savons, création de cartes de vœux pour Noël, seedballing, tours de pommes de terre, etc. Project met Groep Intro gericht naar Roma jongeren (afwisselend leren en werken) – label “inclusieve onderneming”.Projet avec Groep Intro orienté vers les jeunes Roma (étudier et travailler en alternance) – label « Entreprise inclusive » Verdere uitbouw van activiteiten voor de scholen en de kinderopvang. Développement d’activités pour les écoles et les crèches Jeugdboekenweek, klasuitleen, boekenbende aan Huis, voorleesweek, auteurslezingen, rondleidingen op maat, gratis boekpakketten voor kinderen tussen 0 en 24 maanden...Semaine de littérature de jeunesse, prêts collectifs pour les classes, Boekenbende aan Huis (projet de lecture à domicile), semaine de lecture, visites guidées sur mesure, colis de livres offerts aux parents d’enfants de 0 à 24 mois,…