Dierenwelzijn - Bien-être animal

Dierenwelzijn - Bien-être animal

Molenbeek heeft het gewestelijke label ”diervriendelijke gemeente” gekregen. Molenbeek a reçu le label régional « commune amie des animaux » Installatie van hondenspeelzones in 4 gemeentelijke parken en organisatie van gratis coaching sessies in deze zones.Installation d’aires de jeux pour chiens dans 4 parcs communaux et organisation de sessions de coaching gratuites dans ces aires. Project “omgaan met honden“ voor kinderen. Projet « approcher les chiens » pour les enfants.  Publicatie van 2 brochures over het gevaar van vuurwerk voor huisdieren en sensibilisering tijdens de vakantieperiode.Publication de deux brochures : une relative au danger de feux d’artifices pour les animaux domestiques et l’autre sur comment éviter et réagir face à l’abandon des animaux domestiques pendant les vacances. Organisatie van lezingen in het Frans en in het Nederlands van topexperts over huisdieren.Organisation de conférences en Français et Néerlandais de top experts en animaux domestiques. Sterilisatiepremie en premie voor chipinstallatie voor huiskatten. Prime stérilisation et prime pour l’installation du chip pour les chats domestiques.