02 mei 2019

Elke Van den Brandt

Lijsttrekker Brussels Parlement

Zo veel Brusselaars snakken naar gezonde lucht en veilige straten. Naar een stad die armoede écht aanpakt. De straten trillen van de roep om een rechtvaardig klimaatbeleid. 2019 wordt het jaar van de ommekeer.

Ik kies voor een stad waar ruimte is voor zorg en sterk onderwijs, waar gelijke kansen vanzelfsprekend zijn. Zodat het verschil tussen Brusselaars ‘m zit in kleur en tongval, in talent en passie, in keuzes en behoeftes – niet in kansen.

'De straten trillen van de roep om een rechtvaardig klimaatbeleid'

Vorig jaar rolde een groene golf over de gemeentes. Hoog tijd om ook vanuit de Brusselse gewestregering de ommekeer in te zetten. Samen nemen we de sleutels in handen om van onze favoriete stad een fiere groene hoofdstad te maken. Een klimaatregering met een sociaal hart: voor minder gaan we niet.

We zijn er klaar voor. Kies samen met ons voor een menselijker, eerlijker en gezonder Brussel.