Democratische stad

Voor een efficiënte en participatieve stad


Brussel moet meer ruimte bieden aan directe en participatieve democratie op alle niveaus, in elke wijk: co-constructie projecten, burgerinitiatieven, participatieve budgetten.

We richten gemengde commissies van burgers en verkozen politici op, zodat burgers en burgerorganisaties in het hart van politieke besluitvorming staan. We willen een levendige democratie, waarbij culturele en creatieve dynamiek en diversiteit de ruimte krijgen.

Brussel moet efficiënter en transparanter. We regionaliseren de bevoegdheden van de gemeenten die overlappen met die van het gewest, zoals openbare werken, mobiliteit en fiscaliteit. Hiermee maken we een einde aan de concurrentie tussen gemeenten en zorgen we voor een gelijke behandeling van alle Brusselaars.

We voeren de decumul in: schepenen en burgemeesters kunnen naast hun ambt niet ook nog in het parlement zetelen.