12 jun 2018

Groen en Ecolo: "Uitstel hervorming autofiscaliteit is onaanvaardbaar"

Groen en Ecolo vinden het onaanvaardbaar dat de Brusselse regering de hervorming van de autofiscaliteit nog verder zou uitstellen. Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement: “De Brusselse meerderheid zegt het niet eens te geraken over de maatregel. De hervorming stond in het regeerakkoord, maar na vier jaar treuzelen en de oprichting van een Taskforce zijn ze nog geen stap verder."

 De Lille: "Guy Vanhengel lijkt de handdoek in de ring te gooien. Hij zou zelfs niet bereid om nog een voorstel te formuleren tot er een akkoord is met de andere gewesten over de slimme kilometerheffing. Als er nu geen werk van wordt gemaakt, is de hervorming ten vroegste voor 2021. De Brusselaars stikken vandaag in vervuilde lucht. Ze kunnen niet langer wachten."

Groen en Ecolo vinden de hervorming een te belangrijk dossier om zo lang te laten liggen. Ze dienen een gemotiveerde motie in waarin ze enkele bijkomende basisprincipes naar voor schuiven waaraan de hervormde autofiscaliteit moet voldoen. Zo moet men naast de uitstoot ook rekening houden met de grootte en het vermogen van de wagen, moeten er sociale correcties komen en moet het autobezit ontmoedigd worden. Bovendien vragen we dat binnen de drie maanden op basis daarvan een nieuw rapport komt vanwege de taskforce. De Lille: "Déze legislatuur nog moet er een autofiscaliteit komen die groener en rechtvaardiger is."