Programma Sint-Joost-ten-Node

Sint-Joost is een aanlokkelijke gemeente : levendig, kleurig, familiaal maar met enorme uitdagingen zoals de woonkwaliteit, bevolkingsdruk , mobiliteit, multiculturaliteit. Sinds 70 jaren heerst er één partij met een ouderwetse bestuursvorm dat vooral de vrienden dient (nepotisme, spilzucht en het niet respecteren van de regelgeving).

Voor Ecolo-groen moet de aandacht vooral gaan naar kwaliteitsvol onderwijs en een ambitieus mobiliteitsplan.

Voor Ecolo-groen moet de aandacht vooral gaan naar kwaliteitsvol onderwijs en activiteiten voor onze kinderen. Moeten onze straten niet langer worden voorbehouden aan het sluipverkeer van pendelaars, een mobiliteitsplan en aandacht voor verkeersveiligheid is meer dan nodig ! De stad moet mooi en proper zijn : plant meer groen en ondersteun daartoe burgerinitiatieven. Bestraf nu eens eindelijk sluikstorters. Dankzij de kantoor- en hotelbelasting is ons gemeentebestuur rijk. Laten we dit geld goed gebruiken en laat ons investeren in een groener en eerlijker Sint-Joost.

Voor wie graag meer details wil over ons voorstel voor de gemeente, is ons 30 pagina’s lange programma beschikbaar in het Frans. Ons programma telt drie prioritaire thema’s :

1. Levenskwaliteit

Een mobiliteitsplan : om te vermijden dat pendelaars onze gemeente blijven doorkruisen is een lussensysteem nodig om het sluipverkeer naar de grote verkeersassen te leiden. Een algemene zone 30 met verkeersdrempels en politiecontroles moet overdreven snelheid een halt toeroepen.

Meer aandacht voor voetgangers, fietsers en mensen met een beperkte mobiliteit moet aan iedereen meer comfort en veiligheid tijdens verplaatsingen garanderen.

Het vergroenen van onze straten en openbare ruimte vergroot de levenskwaliteit en de samenhorigheid in de stad en heeft een gunstige invloed op de temperatuur en waterhuishouding maar ook op de estethiek. Ondersteun burgerinitiatieven voor meer groen op straat.

2. Beter bestuur

Geen verspilling meer ! Het gemeentebestuur is rijk door hotel- en kantoorbelasting. Deze middelen moeten vooreerst worden geïnvesteerd in het onderwijs- en jeugdbeleid, en in beleid voor onze senioren en werkzoekenden. Het moet niet worden besteed aan prestigeprojecten zoals het nieuwe gemeentehuis. Personeel moet worden ingezet om de projecten van de gemeente goed op te volgen zonder het al te vaak voorkomende verlies van subsidies.

Dezelfde regels voor iedereen. Of het nu gaat om het toewijzen van een woning of handelsruimte of voor het aanwerven van personeel of het geven van subsidies en premies. De informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn en de procedures transparant. 

3. Onderwijs en jeugdbeleid

Een betere sociale mix in het Franstalige gemeentelijk onderwijs. Pedagogische activiteiten in de Franstalige naschoolse opvang, een betere pedagogische ondersteuning en logopedie in elke gemeenteschool.

Een broodnodige uitbreiding van het Nederlandstalige onderwijsaanbod.

Het gemeentelijk Lyceum Guy Cudell vraag om een nieuwe directie en ondersteuning voor een pedagogisch project dat leerlingen toegang biedt tot het hoger onderwijs.

Een jeugdraad voor en door jongeren dat onder meer zal beslissen over de projecten en activiteiten in de jeugdhuizen die nu eens eindelijk erkend en gesubsidieerd moeten worden.

Voor de creches  is een transparante opvolging van de inschrijvingen nodig net als een strenge bewaking van de normen inzake veiligheid en gezondheid. Extra tijdelijke plaatsen voor ouders die een beroepsvorming volgen.