Brussel verscherpt het toezicht op aanbieders van deelsteps, deelfietsen en deelscooters

22 December 2023

Brussel verscherpt het toezicht op aanbieders van deelsteps, deelfietsen en deelscooters

"Gedaan met deelsteps op de stoep! Volgens de nieuwe regelgeving zullen gebruikers hun voertuig aan het einde van hun traject niet kunnen vergrendelen buiten een daartoe bestemde zone."

Minder aanbieders, een kleinere vloot en een kwalitatievere dienstverlening: Brussel Mobiliteit heeft de bedrijven aangeduid die voortaan in de hoofdstad deelsteps en deelfietsen mogen aanbieden.

Vorige zomer keurde de Brusselse regering een nieuw besluit goed voor een betere regeling van deelsteps en deelfietsen in Brussel. Het doel was dubbel: enerzijds het aantal aanbieders en de vloot beperken, anderzijds parkeren buiten de daartoe bestemde zones (dropzones) verbieden.

Het aantal aanbieders en de omvang van de vloot beperken

Dit najaar lanceerde Brussel Mobiliteit een oproep tot kandidaatstelling om de bedrijven aan te duiden die in Brussel deelsteps en deelfietsen mogen aanbieden.

De administratie analyseerde de inzendingen aan de hand van talrijke selectiecriteria. Er werd nagegaan of de aanbieders de parkeer- en verkeersveiligheidsvoorschriften kunnen naleven, de hinder van hun voertuigen voor het verkeer kunnen beperken, de toegankelijkheid en inclusiviteit van hun dienst kunnen garanderen, hun diensten kunnen integreren in het Brusselse vervoeraanbod, enz. Ook de milieu- en socio-economische voorbeeldfunctie wogen zwaar door.

Brussel Mobiliteit ontving 27 kandidaturen, ingediend door 15 aanbieders. De concurrentie heeft haar vruchten afgeworpen, de kwaliteit van de offertes lag bijzonder hoog. Uit de vele ingediende voorstellen blijkt dat de Brusselaars zullen kunnen genieten van de veiligste en meest nauwkeurige voertuigen en van technologie van de nieuwste generatie. Ook zal 100% van het wagenpark dat ingezet wordt voor de dienstverlening (bestelwagens, bakfietsen) een netto nul uitstoot hebben en worden speciale tarieven voorzien voor verschillende doelgroepen. ​

Vandaag werden Bolt en Dott officieel aangeduid als enige twee aanbieders in Brussel voor in totaal 8.000 deelsteps (tegenover de meer dan 20.000 die nu in omloop zijn). Om de andere aanbieders de tijd te geven zich aan te passen, wordt een overgangsperiode voorzien tot 1 februari 2024. ​

Naast aanbieders van deelsteps werden ook drie aanbieders aangeduid voor deelfietsen: Bolt, Dott en Voi (3 x 2.500 fietsen), twee voor deelscooters: Felyx en GO Sharing (2 x 300 scooters) en twee voor bakfietsen: TIER en Pony (2 x 150 bakfietsen).

Parkeerverbod buiten de daartoe bestemde zones

Gedaan met deelsteps op de stoep! Volgens de nieuwe regelgeving zullen gebruikers hun voertuig aan het einde van hun traject niet kunnen vergrendelen buiten een daartoe bestemde zone - de zogenaamde dropzones, die momenteel overal in de Brusselse openbare ruimte opduiken.

In enkele maanden hebben hebben Brussel Mobiliteit en de Brusselse gemeenten 1.000 van dergelijke dropzones ingericht. Er wordt nog elke dag verder gewerkt om de komende weken tot 1.500 dropzones te komen.

Op 1 februari 2024 zal het systeem operationeel zijn in 11 Brusselse gemeenten: in Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde zijn al voldoende dropzones in de openbare ruimte.

Voor de andere gemeenten zullen de operatoren hun GPS-trackingsysteem gebruiken om virtuele dropzones te vergrendelen op locaties gekozen door de overheden. De markeringen zullen geleidelijk aangebracht worden, zodra de weersomstandigheden dit dit mogelijk maakt.