Brussels Gewest

De Groenen zijn in Brussel meer dan dynamisch: we voeren actie, organiseren debatten en trekken geregeld naar de Brusselaar om die om zijn of haar mening te vragen. Zo bouwen we samen aan een betere stad.

Bovendien hebben we in het Brussels Parlement 3 parlementsleden, 1 parlementslid in het Vlaamse Parlement en zijn we ook goed vertegenwoordigd in de 19 gemeenteraden. Onze Groene raadsleden werken daarbij nauw samen met hun Ecolo-collega’s.

Verder is er een dynamische Jong Groen-afdeling en organiseert de GroenPlus-groep (voor de iets oudere Groene Brusselaars) zijn eerste activiteiten. Voor elk wat wils. Samen maken we er werk van.

 

  • Meer weten over de Groen parlementsleden in het Brussels Parlement
  • Meer weten over het Brussels Parlementslid in het Vlaams Parlement
  • Meer weten over het dagelijks bestuur van Groen Brussel