Brussels Parlement gaat organisatie vrouwelijke erfgoeddagen steunen

12 Februari 2021

Brussels Parlement gaat organisatie vrouwelijke erfgoeddagen steunen

Verschillende partijen in het Brussels Parlement (cdH, PS, Ecolo, Défi, MR, Groen, one.brussels, CD&V) keuren vandaag samen een resolutie goed om de organisatie van vrouwelijke erfgoeddagen in het Brussels Gewest te ondersteunen, een initiatief van CdH. Hoewel Erfgoeddagen al bestaan - en daarvoor de nodige overheidssteun genieten - ligt de focus die dagen vaak op erfgoed gelinkt aan het patriarchaat. Brussels Parlementslid Lotte Stoops (Groen) pleit met deze resolutie mee voor meer zichtbaarheid van vrouwelijk erfgoed: 'Erfgoed rechtstreeks gelinkt aan vrouwen, blijft vaak onderbelicht. Sinds twee jaar organiseren Anaïs Pereira en Apoline Vrancken vrouwelijke erfgoeddagen in Brussel, 'Les journées du Matrimoine'. Het parlement wil die net als de Erfgoeddagen in de toekomst ondersteunen,' aldus Stoops.

Het was CdH die voorstelde om met het Gewest vrouwelijke erfgoeddagen te organiseren. Aangezien Anaïs Pereira en Apoline Vrancken dat initiatief in het verleden al namen met de organisatie van 'Les journées du Matrimoine', pleiten de partijen met deze resolutie in de praktijk voor meer ondersteuning en kadering van dat bestaand initiatief. Naast het voorzien van financiële steun, wil het parlement onder meer ook projectoproepen rond de vrouwelijke erfgoeddagen aanmoedigen en wetenschappelijk onderzoek naar Brussels vrouwelijk erfgoed ondersteunen.

Het onderbelicht blijven van de rol die vrouwen speelden in onze geschiedenis, moet volgens de groenen aangepakt worden. Het heeft immers een rechtstreekse impact op onze maatschappij vandaag, meent Stoops en is een vicieuze cirkel die doorbroken dient te worden.

Stoops: 'Nog te vaak kijken we via een eenzijdig, patriarchaal perspectief naar onze maatschappij. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in de aanstelling van personen voor hoge posities binnen onze maatschappij: vaak beantwoorden zij aan een gelijkaardig profiel, wat dan weer dat eenzijdige perspectief in stand houdt. Door te zorgen voor andere perspectieven, en door zichtbaar te maken wat onderbelicht blijft - in dit geval het aandeel van vrouwen in ons erfgoed - zetten we een belangrijke stap richting een inclusieve wereld, weg van institutionele discriminatie. Want waarover je praat, bestaat.'