Brussels parlement ijvert voor vrijlating VUB docent Dr. Ahmadreza Djalali

04 December 2020

Brussels parlement ijvert voor vrijlating VUB docent Dr. Ahmadreza Djalali

Ahmadreza Djalali, de aan onze VUB verbonden en in Iran geboren Zweedse wetenschapper en arts, zit sinds april 2016 gevangen en werd in oktober 2017 ter dood werd veroordeeld op beschuldiging van spionage via een schijnproces. Zijn situatie is meer dan ooit alarmerend nu hij in afzondering geplaatst is, wat vaak de laatste fase is voor executie. Op initiatief van Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) dringt ook het Brussels Parlement er via een spoedresolutie bij de regering op aan om mee druk uit te oefenen om de executie te voorkomen en vrijlating van dr. Djalali te vragen.

Via een spoedresolutie vraagt het Brussels Parlement de regering om samen met de Zweedse regering bij Iran al het mogelijke te doen om de executie van dr. Djalali niet te laten doorgaan, maar hem gratie te verlenen en onvoorwaardelijk vrij te laten. Daarnaast vraagt het parlement de regering om zich aan te sluiten bij diplomatieke initiatieven om de fundamentele rechten van dr. Djalali te vrijwaren.

‘Professor Djalali wordt onterecht vastgehouden en zijn leven is meer dan ooit ernstig bedreigd. Naast de belangrijke schrijfactie van Amnesty International aan de Iraanse ambassadeur is het van levensbelang dat net als andere overheden ook de Brusselse regering en het parlement een duidelijk signaal geven. Zeker Aangezien dr. Djalali aan onze VUB verbonden is en een sterke link heeft met Brussel,’ aldus Benjumea-Moreno.

Het parlement vraagt de regering eveneens om bij alle contacten met de Iraanse overheid het respect voor de mensenrechten op de agenda te zetten en te pleiten voor een onmiddellijk moratorium op de toepassing van de doodstraf en bij uitbreiding de afschaffing ervan. Ook samenwerkingen tussen de gemeenschapsregeringen en de universiteit van Iran ziet het parlement graag opgeschort zolang de veiligheid en de mensenrechten van gastdocenten bij hun terugkeer in Iran niet verzekerd is. Daarmee sluit het parlement zich aan bij de 5 Vlaamse universiteiten die al te kennen gaven alle samenwerking met Iran on hold te zetten.

Benjumea-Moreno: ‘Met het Brussels Parlement versterken we mee de internationale druk. Hoe sterker het signaal wereldwijd, hoe groter de kans dat dr. Djalali gered kan worden.’