Dekolonisering openbare ruimte: Groen en Ecolo dringen aan op versnelling

14 Juni 2021

Dekolonisering openbare ruimte: Groen en Ecolo dringen aan op versnelling

'In Brussel is iedereen welkom en moet iedereen zich thuis kunnen voelen. De openbare ruimte hoort dat uit te stralen. Een eenzijdige weergave van onze koloniale geschiedenis, die erg bloederig was, is onaanvaardbaar.'

1 jaar geleden vroeg het Brussels parlement op initiatief van parlementsleden Soetkin Hoessen (Groen) en Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) aan de regering om te starten met de dekolonisering van de openbare ruimte. Bijna dag op dag een jaar later vinden vandaag de assisen tegen racisme plaats. Het thema van het rondetafelgesprek vandaag is racisme in het straatbeeld. We kunnen verwachten dat er - net zoals eerdere studies dat al deden - concreet aanbevolen zal worden om werk te maken van de dekolonisering van de openbare ruimte. 'Ondanks de brede steun voor het initiatief vorig jaar en al de aandacht rond het thema, lijkt het erop dat er nog geen concrete stappen gezet zijn om onze openbare ruimte te dekoloniseren. Het is tijd voor staatssecretaris Smet om een versnelling hoger te schakelen zodat we snel resultaten zien,' zeggen Hoessen en Soiresse Njall.

In de Brusselse openbare ruimte vind je veel verwijzingen naar het koloniale verleden. Die verwijzingen liggen bijna altijd in lijn met de 'beschavingsmissie' van de kolonisten Het gaat dan bijvoorbeeld om standbeelden en straatnamen vernoemd naar Leopold II of generaals, die verantwoordelijk waren voor gruwelijke misdaden in de kolonie. Al die verwijzingen zijn terug te vinden in de Brusselse straten, zonder enige geschiedkundige info erbij. Dat moet anders voor de groenen: verschillende studies tonen immers aan dat er een direct verband is tussen racisme vandaag en het uitblijven van de dekolonisering van de openbare ruime. 'In Brussel is iedereen welkom en moet iedereen zich thuis kunnen voelen. De openbare ruimte hoort dat uit te stralen. Een eenzijdige weergave van onze koloniale geschiedenis, die erg bloederig was, is onaanvaardbaar,' aldus Hoessen.


Op initiatief van de groenen nam het parlement daarom vorig jaar een resolutie aan om de regering aan te sporen de openbare ruimte inclusiever te maken en die foute weergaven op z'n minst te contextualiseren. Een stuurgroep met leden uit belangengroepen en academici moest daarbij helpen. Samen met hen zou er bekeken worden wat de beste aanpak is voor elke situatie. Dat kan gaan van correcte historische omkadering voorzien bij beelden of die overplaatsen naar een museum, tot het veranderen van namen van straten, en verder. Daarnaast vroeg het parlement bijvoorbeeld ook om meer aandacht te voorzien voor voor mensen die baanbrekende dingen gedaan hebben op gebied van mensenrechten, antiracisme en de strijd tegen kolonisatie.


Black Lives Matter
De Black Lives Matter beweging vuurde vorig jaar het debat over de dekolonisering van de openbare ruimte sterk aan. 'Hoewel de grote aandacht rond de BLM-beweging een beetje is gaan liggen, leven de terechte vragen om onze straten en pleinen inclusief te maken nog steeds. In de praktijk zien we echter, een jaar later, nog niet veel resultaat van het enthousiasme bij staatssecretaris Smet om hier werk van te maken. We vragen daarom met aandrang de inspanningen op te drijven en snel werk te maken van een inclusieve openbare ruimte,' besluit Hoessen.