Ecolo en Groen vragen stand van zaken binnen Brusselse politiezones na verontrustende RTBF-reportage

29 Mei 2020

Ecolo en Groen vragen stand van zaken binnen Brusselse politiezones na verontrustende RTBF-reportage

De RTBF-reportage Harcèlement à la police, le grand malaise, toonde verontrustende beelden over interne klachten van morele en seksuele intimidatie en racistische, homofobe en misogyne uitlatingen binnen de politie. Niet alleen gaat het om een hoog aantal klachten, ook de behandeling - of eerder het gebrek eraan - is zorgwekkend. Naar aanleiding van de reportage zullen de Ecolo-Groen-politieraadsleden interpellaties bij de zes Brusselse politiezones neerleggen.

Uitermate veel agenten krijgen te maken met racistische, homofobe, misogyne, of andere beledigende uitlatingen. Enkele cijfers: 1 op 4 vrouwen geeft aan al seksueel geïntimideerd te zijn; 1 op 3 agenten is al eens lastiggevallen op het werk;  en 1 op 5 heeft te maken met depressieve gevoelens. Wie intern klacht indient over gebeurde feiten, komt bovendien vaak bedrogen uit. 'Deze reportage moet de politie wakker schudden en aan het werk zetten. Als politieraadsleden willen we duidelijkheid over de situatie binnen onze politiezone en over de behandeling van interne klachten,' aldus Arnaud Verstraete, Groen politieraadslid van zone Noord en fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement.

De groene politieraadsleden in de zes politiezones zullen bij de volgende politieraad de korpschefs van de zones ondervragen over de gevallen van morele en seksuele intimidatie binnen de zone en hun aanpak van interne klachten. 

Brussels Parlementslid Juan Benjumea: 'De onthullingen in de RTBF-reportage zijn zeer schokkend. Dat agenten slachtoffer worden van intern geweld is op zich al problematisch, dat ze bovendien geen gehoor krijgen, dat kan niet. Een werkgroep diversiteit oprichten op Gewestelijk niveau, zoals vandaag in Brussel - Elsene, kan een stap in de goede richting zijn om deze problematische situatie aan te pakken. Zicht krijgen op de situatie in alle Brusselse korpsen is nu de eerste stap.'