Etterbeek installeert nieuw college met drie Ecolo-Groen schepenen

06 December 2018

Etterbeek installeert nieuw college met drie Ecolo-Groen schepenen

Op donderdag 6 december wordt in Etterbeek de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met daarin 17 vrouwen en 18 mannen. Tevens leggen de schepenen de eed af; hun bevoegdheden zijn na onderhandelingen verdeeld over de partners van de meerderheid, bestaande uit LB, Ecolo-Groen en PS.spa+.

Op 14 oktober hebben de meeste Etterbeekse kiezers opnieuw hun vertrouwen geschonken aan de politieke partijen die sinds 2006 in de meerderheid zaten onder leiding van Vincent De Wolf (LB). Deze heeft op 26 november de eed afgelegd ten overstaan van de Brusselse Minister-President.

De afgelopen weken hebben de onderhandelaars van LB, Ecolo-Groen en PS.spa+ in een goede sfeer samengewerkt om tot de bevoegdheidsverdeling binnen het College van Burgemeester en Schepenen te komen. Dit met inachtneming van het respectieve gewicht dat de kiezer aan elke lijst heeft toegekend. Bij de bekendmaking van het voorakkoord in maart 2018 was dit ook zo aan de bevolking meegedeeld.

Ecolo-Groen zal drie schepenen hebben in het college:

Rik Jellema (Groen) zal gedurende drie jaar Eerste Schepen zijn, waarna hij zijn plaats laat aan een vrouwelijke verkozene van zijn lijst. Zijn bevoegdheden zijn mobiliteit en openbare werken, beheer van openbare gebouwen, incl. energie, overheidsaanbestedingen en economaat, duurzaam wijkcontract en stedenbeleid.  

Françoise de Halleux (Ecolo) wordt voornamelijk bevoegd voor Ecologische transitie, Gezondheid, Gelijkheid Vrouw-Man en Bestrijding van ongelijkheid.

Karim Sheikh Hassan (Ecolo) krijgt de bevoegdheid Openbare ruimte, Sociale cohesie en Internationale solidariteit en Toerisme. Daarnaast is hij belast met Participatieve democratie en Participatieve begroting.