Groenen willen politiezones in Brussel fuseren

12 Maart 2024

Groenen willen politiezones in Brussel fuseren

'Veiligheid is een grondrecht. Als de staatsinrichting een efficiënte veiligheidsaanpak in de weg staat, moeten we die durven aanpassen.'

In een interview bij de krant La Dernière Heure kondigen Groen co-voorzitter Nadia Naji en Ecolo co-voorzitter Rajae Maouane aan dat beide partijen samen pleiten voor een fusie van de politiezones. De fusie van de politiezones is een splijtzwam tussen Nederlandstalige en Franstalige politieke partijen. Ecolo-Groen is met deze demarche de eerste politieke familie die op dit punt eensgezind is. “Veiligheid is een grondrecht. Als de staatsinrichting een efficiënte veiligheidsaanpak in de weg staat, moeten we die durven aanpassen. We kijken daarbij zonder taboes naar de eenmaking van de zes politiezones”, stelt Naji. Ze roepen de andere politieke families op om ook een gezamenlijk standpunt in te nemen.

De fusie van de politiezones in Brussel is een oud zeer. Veel Franstalige politici beschouwen die fusie als een “fantasme flamand”, maar de meeste experten zeggen dat een fusie van de politiezones, en een eengemaakt commando op vlak van veiligheid, drugsaanpak en ordehandhaving, de efficiëntie van de politiediensten fors kan verhogen. “Waarom zouden we zes politiechefs nodig hebben? Een ééngemaakt commando zorgt voor meer coördinatie, een duidelijkere structuur, en verlaagt de afhankelijkheid van de negentien baronieën. Bovendien besparen we daarmee middelen die we kunnen herinvesteren in de politiewerking op het terrein”, aldus Naji.

Naji hoopt haar Nederlandstalige collega’s te overtuigen om wat meer moed te hebben ten aanzien van hun Franstalige zusterpartijen. “We zien Open VLD en Vooruit stoere uitspraken doen op vlak van staatshervorming, en dat juichen we toe. Maar dan gaan ze op federale en lokale lijsten staan met twee notoire tegenstanders van diezelfde principes. Dat is hypocriet. PS en MR willen de status quo behouden en noemen de fusie van een politiezones een fantasietje. Enkel met Ecolo-Groen wordt de politiewerking in Brussel efficiënter en gecoördineerder”, zegt Naji.

De Groene zusterpartijen herhalen ook hun vraag om een regionale drugscommissaris die de coördinatie doet tussen de Brusselse gemeentes en de verschillende betrokken partijen. “We stellen voor om op dezelfde manier te werken als bij de Oekraïnecrisis. Een regionale drugscommissaris kan alle inspanningen op vlak van preventie, gezondheid, veiligheid, ordehandhaving coördineren, en alle relevante actoren rond de tafel brengen. Enkel zo kunnen we een structurele ketenaanpak hanteren, waarbij de strijd tegen drugskartels, de zorg om drugsverslaafden en het beperken van de overlast voor de Brusselaars hand in hand gaan”, besluit Naji.