Genderonevenwicht in Brusselse adviesraden: Groen wil dit rechttrekken.

03 Juni 2020

Genderonevenwicht in Brusselse adviesraden: Groen wil dit rechttrekken.

Overwegend mannelijk: dat is in 2 woorden wat je kan zeggen over de Brusselse adviesraden. Uit cijfers die Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) opvroeg, blijkt dat amper 2 van de 12 Brusselse raden genderpariteit benaderen. Doordat het (onder)voorzitterschap bovendien vaak ingevuld wordt door een man, zit er ook onevenwicht in de verdeling van de financiële vergoedingen. 'Wil je een realistische vertegenwoordiging aan tafel, dan is het belangrijk dat een adviesraad verschillende mensen met verschillende perspectieven samenbrengt. Op dit moment is zelfs het absolute minimum, nl. genderevenwicht, zoek. Dit willen we anders', aldus Juan Benjumea-Moreno.

De adviesraden met genderevenwicht zijn de grote uitzondering in het lijstje dat Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno samenstelde. De scheeftrekking is niet nieuw: onder andere in 2005 gaf De Standaard Brussel een slecht rapport. De situatie is in tussentijd niet echt verbeterd. Juan Benjumea-Moreno: 'In de parlementen zie je - gelukkig maar - een positieve evolutie in vergelijking met het verleden. Ook in adviesraden moet de vertegenwoordiging realistischer. Dat is niet alleen rechtvaardig, het zorgt ook voor een hogere efficiëntie. Met een eenzijdig mannelijk perspectief aan tafel mis je waardevolle input.'

 

De stad moet iedereen passen

De huidige samenstelling van de adviesraden zorgt voor een vicieuze cirkel: wanneer beleid uitgetekend wordt door een groep uitsluitend mannelijke leden, dan is het logische gevolg dat je handelt vanuit mannelijk perspectief, met resultaten gericht op een mannelijk publiek als gevolg. Wanneer de samenstelling van een adviesraad doet denken aan een 'mannenclub' ligt de drempel voor vrouwen om toe te treden ook een pak hoger. 

Dat een mannelijk perspectief gehanteerd wordt bij het voeren van een beleid of bij het bedenken van concepten, is niet nieuw of uniek. In alle sectoren vind je dergelijke voorbeelden: denk aan gsm's die doorgaans niet goed in de hand liggen bij vrouwen - omdat ze zijn afgestemd op het gemiddelde mannenhand - of mondmaskers die vrouwen niet goed passen, om dezelfde reden. 'Net zoals een mondmasker iedereen - zowel mannen als vrouwen - goed zou moeten passen, moet Brussel iedereen goed passen. Dat er verschillende perspectieven aan tafel zitten in de adviesraden die meewerken aan ons Brussel, is dus uitermate belangrijk,' aldus Benjumea-Moreno.

Uiteraard is een genderevenwicht maar één van de evenwichten die nagestreefd moeten worden. Ook wat leeftijd, taal, achtergrond... betreft, zijn er verschillende perspectieven aan tafel nodig. Genderevenwicht is de eerste stap, evenwicht op alle mogelijke vlakken is het einddoel.

 

Financieel onevenwicht

Een neveneffect van de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesraden, zorgt bovendien ook voor ongelijke vergoedingen. In veel gevallen nemen mannen de rol van (onder)voorzitter op zich, waarvoor vaak een hogere vergoeding ontvangen wordt. Juan Benjumea-Moreno kreeg van 5 raden info over het (onder)voorzitterschap, waarvan er 4 bestaan uit een all male duo. Benjumea-Moreno: 'Een roterend voorzitterschap zou hier een oplossing kunnen zijn. Op die manier zorg je niet alleen voor dat de rol van voorzitter dynamisch blijft, maar zorg je er ook voor dat de vergoedingen daarvoor evenwichtiger verdeeld worden.'

 

De toekomst 

Om deze scheve situatie recht te trekken ziet Benjumea-Moreno twee opties: het installeren van genderquota en / of een vernieuwende benoemingsaanpak van adviesraden. Benjumea-Moreno: 'Bindende genderquota zijn niet nieuw, maar ze werken. De resultaten daarvan zie je vandaag in onze parlementen. Tot de historische scheeftrekkingen weggewerkt zijn en het evenwicht natuurlijk wordt, kunnen zulke quota het evenwicht herstellen.'

De benoemingen van de raden anders organiseren, kan ook een oplossing zijn. 'Als je in een overwegend mannelijke sector een adviesraad samenstelt met mensen actief in die sector, neem je automatisch een moeilijke start. De raad zal overwegend mannelijk zijn, waardoor het perspectief mannelijk blijft en bijgevolg is de kans groot dat de sector mannelijk blijft. Om die vicieuze cirkel te doorbreken, zouden leden ook elders voorgedragen kunnen worden, buiten de sector in kwestie. Zo kan je op zoek naar een geschikte persoon met de gezochte competenties en ineens een nieuw perspectief aan tafel brengen,' besluit Benjumea-Moreno.