Groen Brussel wil ambitieuzere aanpak verkeersveiligheid

27 Maart 2019

Groen Brussel wil ambitieuzere aanpak verkeersveiligheid

Groen Brussel betreurt dat de verkeersveiligheid in het Brussels Gewest in de afgelopen vier jaar, ondanks beloftes van de regering, niet verbeterd is en doet daarom zelf voorstellen om de verkeersveiligheid snel te verbeteren. “Met name voor fietsers waren het gevaarlijke jaren; het aantal letselongevallen nam tussen 2014 en 2018 toe van 538 naar liefst 841. Dat waren er nog nooit zo veel”, zegt Elke Van den Brandt, lijsttrekker voor Groen in het Brussels Gewest.


Uit de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het VIAS Institute blijkt dat het aantal letselongevallen voor fietsers al jaren in een stijgende lijn zit in Brussel. En dat is nog maar het topje van de ijsberg; enkel de ongevallen die door de politie zijn geregistreerd worden gemeten. De ongevallen komen vooral door de onaangepaste en onveilige infrastructuur waar fietsers gebruik van moeten maken én door de te hoge snelheden waarmee automobilisten nog door de stad mogen rijden.

“De weginrichting moet anders. Er moeten voldoende veilige en brede fiets- en voetpaden komen. Momenteel blijft de infrastructuur te veel op het autogebruik gericht”, zegt Elke Van den Brandt. “Bij elke nieuwe aanleg, bij elke investering moet er gekeken worden hoe eerst de veiligheid van de voetgangers en de fietsers gegarandeerd kan worden. Zo zorgen we voor echte ommekeer naar een verkeersveilige stad”.

Voor Groen is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. De snelheid moet omlaag, daarom willen we een algemene zone 30 in Brussel. Groen betreurt het dat de huidige Brusselse meerderheid hier eerder tegen stemde maar zal het voorstel na de verkiezingen opnieuw op tafel leggen. De controles op snelheid moeten ook opgedreven worden, nu is de handhaving te laks.

“De Brusselaars, jong en oud, verdienen het om zich veilig te kunnen verplaatsen in de stad. Alle Brusselse ketjes zouden veilig alleen naar school moeten kunnen fietsen”, besluit Van den Brandt.