Groen fietst langs zwarte verkeerspunten in Brussel

12 April 2019

Groen fietst langs zwarte verkeerspunten in Brussel

Groen lijsttrekkers Elke Van den Brandt (Brussels Parlement) en Stijn Bex (Vlaams Parlement) maken samen met Groen kandidaten en vrijwilligers een fietstocht langs de gevaarlijkste punten op gewestwegen in Brussel. Zo willen ze de onveilige verkeerssituaties aankaarten waar voetgangers en fietsers dagelijks mee te maken krijgen.


De zwarte punten staan op de lijst met de meest 'ongevalgevoelige zones' van Brussel, opgesteld in 2015 door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, BIVV-IBSR (nu VIAS) en Espaces Mobilités, in opdracht van Brussel Mobiliteit.

Het is nu vier jaar geleden dat deze zones als zwarte punten zijn aangemerkt; meer dan genoeg tijd om aanpassingen te doen om de situatie veiliger te maken. “Toch zijn er op slechts 8 van de 24 zwarte punten op gewestwegen aanpassingen of herinrichtingen uitgevoerd. De punten die we vandaag als aftrap van onze tocht bezoeken zijn nog altijd levensgevaarlijk, zoals het Meiserplein”, zegt Elke Van den Brandt.

Voor Groen is verkeersveiligheid een absolute prioriteit, en we doen dan ook concrete voorstellen om de verkeersveiligheid in Brussel snel te verbeteren. “We moeten van Brussel een stad maken waar alle weggebruikers zich comfortabel door het verkeer kunnen bewegen. Een kind van 12 moet zich veilig alleen kunnen verplaatsen, te voet of met de fiets”, zegt Stijn Bex.

Groen wil een algemene zone 30 invoeren; dat komt zowel de verkeersveiligheid als de levenskwaliteit in de stad ten goede.
Betere handhaving van verkeersregels is zeer belangrijk: er moeten meer flitspalen komen die allemaal werken en we gaan voor nultolerantie van wegpiraten.

De infrastructuur moet worden heraangelegd op een manier die verkeersveilig gedrag afdwingt, met prioriteit voor de zwarte punten. Daarbij denken we concreet aan bijvoorbeeld conflictvrije verkeerslichten, afgescheiden fietspaden, beschermde voetgangersoversteekplaatsen en duidelijke wegmarkering.

“De weginrichting moet anders. Er moeten meer veilige en brede fiets- en voetpaden komen. Momenteel blijft de infrastructuur te veel op de auto gericht”, besluit Elke Van den Brandt. “Bij elke nieuwe aanleg, bij elke investering moet er gekeken worden hoe eerst de veiligheid van de voetgangers en de fietsers gegarandeerd kan worden. Zo zorgen we voor echte ommekeer naar een verkeersveilige stad”.