Koekelberg roept noodtoestand uit voor het klimaat

14 Mei 2019

Koekelberg roept noodtoestand uit voor het klimaat

De gemeenteraad van Koekelberg heeft maandagavond 13 mei de noodtoestand voor het klimaat uitgeroepen. Als deel van een uitgebreide motie over zero plastic en zero afval, ingediend door Groen-Ecolo en PS, besliste de gemeenteraad om de klimaatnoodtoestand uit te roepen en zo snel mogelijk een participatief proces te starten om een klimaatplan voor Koekelberg uit te werken.


De klimaatproblematiek vraagt om doordachte, participatieve en geïntegreerde oplossingen, ook op lokale schaal. Koekelberg neemt deze handschoen op en zal zich inzetten om de klimaatdoelen van de Internationale Conventie van Parijs bereiken.

Tinne Van der Straeten, Groen schepen in Koekelberg: "Dit weekend kwamen opnieuw 15.000 mensen op straat in Brussel om concrete maatregelen te vragen voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Het is nu of nu voor het klimaat. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt en de laatste die er iets aan kan doen. In Koekelberg nemen wij deze handschoen op, want elk beleidsniveau kan positieve actie ondernemen.

Ahmed Laaouej burgemeester van Koekelberg: “De klimaatverandering is het resultaat van een anti-sociaal economisch systeem met zware gevolgen voor de volksgezondheid en de sociale cohesie. Op lokaal niveau kunnen wij voor oplossingen zorgen. Zo hebben wij in onze begroting de nodige middelen ingeschreven om werk te maken van een ambitieus isolatieplan voor de gemeente.Daarom willen we een goed gekaderd klimaatplan opstellen dat aan de noden en behoeften van onze burgers tegemoetkomt.”

De noodtoestand is het kader om de komende maanden een klimaatplan voor Koekelberg uit te werken. In het bestuursakkoord, dat ook voorgesteld werd op dezelfde gemeenteraad, staan al tal van maatregelen: actieve mobiliteit aanmoedigen, realiseren van een gemeente die voetgangers- en fietsvriendelijk is, energietransitie in onze gemeentelijke gebouwen, … Koekelberg zal ook haar wijkcomités actief ondersteunen. Veel wijkcomités maken al elke dag werk van een groener en gezonder Koekelberg.

Koekelberg is al met een grote inhaalbeweging begonnen zoals bijvoorbeeld door de nodige middelen te voorzien om werk te maken van een ambitieus isolatieplan voor de gemeente en met de recente uitvoering van een gezamenlijk Agenda 21-plan tussen de gemeente en de OCMW's, met als doel de klimaatdoelen van de Internationale Conventie van Parijs te bereiken.

Koekelberg is de eerste gemeente in België om deze stap te zetten. Koekelberg volgt hiermee het voorbeeld van San Francisco, Los Angeles, het Verenigd Koninkrijk, Schotland, Wales, Ierland,... Moties worden op dit moment ook besproken of ingediend in Frankrijk, Australië, en andere landen.