Groene ruimtes - Espaces verts

Groene ruimtes - Espaces verts

Ecologisch beheer van parken door personeelsleden op te leiden en inwoners te sensibiliseren.Gestion écologique de parcs via e.a. la formation du personnel et la sensibilisation des habitants. Renovatie Karreveld en Marie-José park met oog voor ecologische keuzes.Rénovation des parcs Karreveld et Marie-José avec une attention particulière pour les choix écologiques. Realisatie van een plan met alle parken en groene ruimtes van Molenbeek. Réalisation d’un plan qui reprend tous les parcs et espaces verts de Molenbeek.  Opening van een nieuw park in de Zwarte Vijversstraat. Ouverture d’un nouveau parc dans la Rue Etangs Noirs. Aanleg van een kleine tuin bij de Nederlandstalige bib “De Boekenmolen”.Un petit jardin a été installé devant la bibliothèque Néerlandophone « De Boekenmolen ». Opening van het Natuurhuis, gelegen aan de Ninoofsesteenweg. Het Natuurhuis telt een kinderboerderij en biedt ruimtes voor activiteiten en workshops rond het belang van natuur. Het Natuurhuis is ook een geweldige toegangspoort tot de geklasseerde site van het Scheutbos en zal openstaan voor andere (natuur)verengingen.La Maison de la Nature compte une ferme pour enfants et des espaces pour des activités et workshops en lien avec la nature. La Maison de la Nature offre aussi une porte d’entrée unique vers le site classé du Scheutbos et sera accessible à d’autres associations.