Onderwijs - Enseignement

Onderwijs - Enseignement

Capaciteitsuitbreiding: 200 extra plaatsen in De Knipoog (passief gebouw), 120 extra plaatsen in Paloke en De Boomhut, 200 extra plaatsten in Windekind (opening in september 2019). Er worden ook 200 extra plaatsen gecreëerd door GO! in de Ullenstraat ism de gemeente, een uniek netoverschrijdend project!Augmentation de capacité : 200 places supplémentaires à De Knipoog (bâtiment passif), 120 places supplémentaires à Paloke et De Boomhut, 200 places supplémentaires à Windekind (ouverture septembre 2019) et 200 places supplémentaires sont créées par GO! dans la Rue Ulens en collaboration avec la commune : un projet unique de collaboration entre les deux réseaux ! Extra budget voor anderstalige nieuwkomers. Plus de budget pour les nouveaux arrivants non-néerlandophones. Project tegengeluiden: sensibilisering rond gevoelige thema’s zoals de groeiende polarisering in onze samenleving. Kinderen en ouders gaan in dialoog rond positieve identiteitsontwikkeling.Tegengeluiden : un projet pour le développement d’identité positif d’enfants (en collaboration avec Democratische Dialoog de Erasmus Hogeschool) et dialogue avec les parents. TADA: ”zaterdagschool” project dat elke zaterdag meer dan 200 Molenbeekse kinderen bereikt.TADA: ce projet d’école du samedi touche plus de 200 enfants Molenbeekois chaque samedi.