Reactie op Pano: 'Nultolerantie voor agenten die excessief en illegaal geweld gebruiken tegen burgers'

04 Maart 2021

Reactie op Pano: 'Nultolerantie voor agenten die excessief en illegaal geweld gebruiken tegen burgers'

De Pano-reportage van woensdagavond 3 maart was geen reclame voor de Belgische politie. Kniestoten, vuistslagen en getuigenissen van buitensporig geweld, ook bij minderjarigen, kwamen in de reportage aan bod. Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno (Groen) reageert: 'De politie is er om de burgers te beschermen. Dat er binnen onze korpsen agenten zijn die er niet voor terugdeinzen om zulk excessief en illegaal geweld te gebruiken, zelfs tegen minderjarigen, dat is onaanvaardbaar.'

De beelden in de Pano-reportage, gefilmd door omstaanders of door veiligheidscamera's, zijn schokkend. Wanneer het gaat om politiegeweld wordt er vaak opgeworpen dat het om enkele 'rotte appels' gaat. Benjumea-Moreno wijst erop dat die rotte appels impact hebben op een heel korps en om die reden zo snel mogelijk uit het korps gezet moeten kunnen worden wanneer ze zo zwaar in de fout gaan. Er is nu teveel straffeloosheid, zoals ook korpschef De Landsheer getuigde. 'Er is dringend nood aan nultolerantie voor buitensporig politiegeweld. Een aanpassing van het statuut en de procedures, zodat agenten die zware fouten maken snel gestraft en ontslagen kunnen worden, is aan de orde', aldus Benjumea-Moreno. Nultolerantie voor politiegeweld is voor de groenen even essentieel als nultolerantie voor geweld tegen politie en hulpdiensten.

Pano stelde opnieuw pijnlijk scherp dat een contact tussen politie en burgers te vaak uitmondt in escalatie. De lont uit licht-ontvlambare situaties halen, moet een belangrijker aspect worden binnen de politieopleiding, meent Benjumea-Moreno. Zo wijst hij op:

  • de noodzaak aan kwalitatieve en continue opleiding, waar agenten voortdurend worden getraind op correcte omgang met burgers
  • het belang en de herwaardering van wijkagenten: als agenten en burgers elkaar bij naam kennen is er minder snel conflict
  • een kader voor het gebruik van bodycams en camera's, zodat wanneer het toch nog fout loopt, objectief bewijs voor handen is 

In Brussel ligt op initiatief van Benjumea-Moreno momenteel al een motie rond het gebruik van bodycams en camera's op tafel. Op die manier wordt een volledige situatie gefilmd, in plaats van slechts een momentopname door omstaanders, zoals nu vaak het geval is. Wanneer zowel burgers als politie weten dat alles gefilmd wordt, kunnen ze gerust zijn dat wanneer iemand in de fout gaat, er bewijsmateriaal van is waarna het gerecht haar werk kan doen. Benjumea-Moreno: 'Pano toonde het belang van beeldmateriaal aan. Met bodycams en camera's kunnen we objectief vaststellen wat gebeurde, straffen wie de fout inging en herhaling in de toekomst voorkomen.'

Als laatste wijst Benjumea-Moreno op het belang van politiekorpsen die in hun samenstelling de samenleving weerspiegelen. Ook in het Vivaldi-regeerakkoord wordt dat onderstreept. 'Onderzoek toont aan dat korpsen waarin ook vrouwelijke agenten en agenten met een diversiteitsachtergrond sterk vertegenwoordigd zijn, lagere escalatiecijfers kunnen voorleggen dan andere. Het is uiterst belangrijk dat die kennis wordt ingezet bij de rekrutering van nieuwe agenten,' besluit Benjumea-Moreno.