Wie zijn we? Ook in Sint-Joost-ten-Node is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad via onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen en we doen dat op straat door actie te voeren en naar u te luisteren.

Voor de komende jaren willen we vooral inzetten op de thema’s: mobiliteit, transparantie in bestuur, levenskwaliteit en onderwijs:

  • Mobiliteit, zoveel meer dan enkel autoverkeer: Jouw levenskwaliteit is belangrijk voor ons. Een aangename woonomgeving moet daarom voorrang hebben op de doorstroming van het autoverkeer.  Iedereen moet kunnen genieten van een vlotte mobiliteit, ook fietsers en voetgangers.
  • Modern bestuur betekent transparantie en zin voor verantwoordelijkheid: Sint-Joost wordt al meer dan 65 jaar bestuurd door dezelfde partij en dat merk je. Besturen moet gebeuren vanuit een open geest en met open kaarten, niet alleen van bovenaf, maar meer en meer van onderuit. Ethisch correcte politiek : respecteren van regels en gelijke behandeling voor alle burgers. 
  • Levenskwaliteit : Kwaliteitsvolle openbare ruimte versterkt de sociale cohesie. Als bewoners het voortouw nemen, dan willen we dit maximaal ondersteunen. 
  • Onderwijs : Investeren in kwaliteitsonderwijs in onze gemeentescholen. Meer capaciteit in onze enige Nederlandstalige school.