Ecolo-groen Sint-Joost lost eerste drie namen op de lijst voor 2024

Ecolo-groen Sint-Joost lost eerste drie namen op de lijst voor 2024

"Onze ambitie is om van Sint-Joost een gemeente te maken waar elke inwoner zich thuis voelt en zich voor de lange termijn wil vestigen."

Ecolo-Groen Sint-Joost is verheugd om de eerste drie kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 aan te kondigen: Ahmed Mouhssin, kandidaat-burgemeester, Elodie Cornez en Frederic Roekens, respectievelijk op de 2e en 3e plaats. Deze drie personen belichamen de diversiteit, de deskundigheid en het engagement die de kern vormen van ons team.
Ahmed Mouhssin, afkomstig uit Sint-Joost, is momenteel Brussels parlementslid. Als zoon van een Sint-Joosts bakkersgezin heeft Ahmed een diepe band met de gemeente. Hij heeft meer dan 20 jaar van zijn leven gewijd aan de politiek in zijn gemeente, als gemeenteraadslid en parlementslid of kabinetsmedewerker waardoor hij een gedegen kennis heeft verworven van lokale en regionale politieke kwesties. Opnieuw parlementslid sinds 2019 steekt hij al zijn energie in het toegankelijk, inclusief en veilig maken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name door zijn actieve inzet voor personen met een handicap.

Elodie Cornez, huidig fractieleider in de gemeenteraad, woont sinds 2009 in Sint-Joost, waar ze snel betrokken werd in het verenigingsleven. Als juriste van opleiding is zij tot de politieke ecologie gekomen door de verdediging van de mensenrechten, in het bijzonder de sociale rechten, en is ervan overtuigd dat onze toekomst afhangt van een samenleving waarin iedereen de rechten en middelen heeft om een waardig leven te leiden met respect voor de grenzen van de planeet. 

Frederic Roekens (Groen) komt uit de Vlaamse rand van Brussel en woont sinds 2004 in Sint-Joost. Als gemeenteraadslid en lid van de politieraad ondersteunt hij sinds 2009 de fractie met zijn ervaring, nauwgezetheid en analytisch vermogen. Als ervaren gemeenteraadslid zijn zijn grondige kennis van de gemeente, zijn ervaring met lokale veiligheid en zijn vastberadenheid om het bestuur transparanter te maken van onschatbare waarde.

In de nabije toekomst zal dit trio worden versterkt door een team van 26 kandidaten, die allen even gepassioneerd en vastberaden zijn en een solide en divers collectief vormen.

Sint-Joost maakt een complexe periode door, gekenmerkt door grote uitdagingen zoals slecht en onverantwoord begrotingsbeheer, een gebrek aan langetermijnvisie, problemen met de openbare netheid, mobiliteit, luchtkwaliteit, cliëntelisme en ongeorganiseerde openbare werken. Deze moeilijke context wordt nog verergerd door grote politieke instabiliteit: de uitsluiting van de burgemeester door de PS in 2020 leidde tot de implosie van de lokale PS, het uiteindelijke vertrek uit de partij van drie schepenen en pogingen om de bevoegdheden van drie andere schepenen in te trekken.

Tegen deze achtergrond wil Ecolo-Groen, de leidende oppositiepartij met 9 gemeenteraadsleden en gesteund door het vertrouwen van meer dan 25% van de inwoners bij de laatste verkiezingen, in 2024 belangrijke veranderingen teweegbrengen.

Onze ambitie is om van Sint-Joost een gemeente te maken waar elke inwoner zich thuis voelt en zich voor de lange termijn wil vestigen. Wij willen een verantwoord beheer van de overheidsfinanciën verzekeren, de netheid en de mobiliteit verbeteren, de kwaliteit van ons onderwijs verhogen, een inspirerend jeugdbeleid invoeren en van Sint-Joost in het algemeen een resoluut toekomstgerichte gemeente maken ten dienste van haar burgers en de mensheid in haar geheel door te streven naar 0% koolstof.

Met een team dat klaar staat om in een meerderheid te stappen, en als de kiezers dat beslissen ambiëren wij zelfs het burgemeestersambt. Wij zijn vastbesloten om van Sint-Joost een eerlijke, duurzame en aangename gemeente te maken.