Aanvullende maatregelen berenkuilwijk

06 Februari 2024

Schaarbeek

De gemeente laat niet los, we blijven investeren in de wijk. Vorige week stelden we 30 ingrepen voor die snel zichtbaar worden op straat: veilige schoolomgevingen, snelheidsremmers, meer politiecontrole, vergroeningsprojecten, frisse markeringen en duidelijke signalisatie.

Vorige week werden de leden van het burgerpanel uit de Berenkuilwijk opnieuw ontvangen door het schepencollege in het gemeentehuis van Schaarbeek. Dit was in opvolging van hun werk in het najaar van 2023. Het burgerpanel van 40 inwoners werkte aan een mobiliteitsplan voor hun wijk; de Stephenson- en Paviljoenwijk. Werk waar ik hen uitdrukkelijk voor wil bedanken. Nog los van het resultaat is het hartverwarmend te merken hoeveel ideeën, energie en tijd de panelleden hebben opgebracht om hun buurt beter te maken.
Aan iedereen die de dialoog kiest boven het roepen: grote dank.

Eind 2023 kregen het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad een presentatie van hun conclusies. Het burgerpanel presenteerde twee uiteenlopende visies over de mobiliteit in hun wijk. Wel waren er duidelijk algemene noemers: de nood aan meer verkeersveiligheid en meer groen. En een grote liefde voor hun wijk en de vraag om die niet los te laten.

De gemeente laat niet los, we blijven investeren in de wijk. Vorige week stelden we 30 ingrepen voor die snel zichtbaar worden op straat: veilige schoolomgevingen, snelheidsremmers, meer politiecontrole, vergroeningsprojecten, frisse markeringen en duidelijke signalisatie. We onderzoeken eveneens nog enkele ruimere mogelijkheden, bijvoorbeeld of we grote vrachtwagens uit de wijk kunnen houden en of we deze zomer elke zondag van de Stephensonstraat aan het plein een speelstraat kunnen maken.

Kan dit het circulatieplan van 2022 vervangen? Neen. Als groene schepen van mobiliteit ben ik dat plan altijd blijven verdedigen binnen het gemeentebestuur, tegen de schrikreacties in. Ik blijf dat doen. Hoe je het ook draait of keert, zolang de Stephensonwijk dag in dag uit doorkruist wordt door autoverkeer dat er helemaal niet moet zijn, houden we te weinig plaats over om er écht een rustige buurt van te maken en die grote sprong voorwaarts willen we maken.
Dat die grote sprong op dit moment geblokkeerd wordt, neemt niet weg dat we met kleine stappen kunnen tonen in welke richting we vooruitgaan. Een verkeersluwe wijk zorgt voor meer rust, propere lucht en veilige straten.

We starten nog jaar met verschillende verbeteringen. Lees hier de rapporten van het participatief traject en de maatregelen die we gaan invoeren: https://goodmove.1030.be/nl/documentatie/

Afspraak deze zomer aan het Stephensonplein? 🌻