Artificiële intelligentie: 'Verklein de genderkloof en betrek vrouwen maximaal'

10 Maart 2021

Artificiële intelligentie: 'Verklein de genderkloof en betrek vrouwen maximaal'

Een van de 16 projecten waarvoor de Brusselse Regering Europees relancegeld zal inzetten is de oprichting van een VUB / ULB -instituut voor artificiële intelligentie: 'AI for the common good.' Soetkin Hoessen, Brussels Parlementslid pleitte er vandaag in het Brussels Parlement voor dat er maximaal zal ingezet worden op de samenwerking met burgers, sociale partners, bedrijven én bij uitstek met vrouwelijke ondernemers en vrouwen in het algemeen. Hoessen: 'Bij elke stap die we zetten bij de ontwikkeling van nieuwe technologie, artificiële intelligentie in dit geval, is het belangrijk dat we vrouwen vanaf het begin betrekken. Vrouwen en vrouwelijke ondernemers zijn door de coronacrisis extra hard getroffen. Dat er voldoende aandacht naar hen gaat bij de relance, ook in een domein als AI, is dus uiterst belangrijk.'

Ondernemers kregen het hard te verduren de voorbije coronacrisis. Met het relanceplan wil de regering hen ondersteunen. In het kader van die relance zet de regering ook in op de toekomst en technologie, waaronder artificiële intelligentie. Hoessen onderstreept dat naast het feit dat initiatieven moeten passen in het Europese relancebeleid en dus moeten bijdragen aan een sociale en ecologische transitie, er speciale aandacht moet gaan naar de ondersteuning van vrouwen en vrouwelijke ondernemers.


Hoessen wijst op het belang van een gendertoets bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 'We moeten absoluut voorkomen dat nieuwe technologieën de genderkloof verbreden.' Uit onderzoek weten we dat algoritmes in AI bepaalde onbewuste vooroordelen van menselijke ontwerpers versterken. Hoessen: 'Het is enorm belangrijk dat vrouwen betrokken worden bij de ontwikkeling van AI, als ontwikkelaar én doelgroep, zodat algoritmes ook op hen afgestemd zijn.' Hoessen onderstreept dat het om die reden erg belangrijk is dat jonge meisjes warm gemaakt worden voor technische opleidingen, zoals data-ingenieur. Momenteel zijn meisjes nog altijd ondervertegenwoordigd in STEM-opleidingen. 'We moeten blijven inzetten op het aantrekkelijker maken van technische opleidingen bij jonge meisjes, zodat ook vrouwen meer en meer een rol gaan spelen in de toekomst van onze technologie,' voegt Hoessen toe.


Daarnaast wees Hoessen tijdens haar tussenkomst algemeen op de mogelijkheden en valkuilen van artificiële intelligentie. 'AI kan voor grote veranderingen zorgen op gebieden van bijvoorbeeld gezondheidszorg, landbouw, industrie en de aanpak van de klimaatcrisis. Tegelijk moeten we waken over misbruik van bijvoorbeeld data en privacy.'