Brussels Parlement gaat woekerhuurprijzen aanpakken

08 Juli 2021

Brussels Parlement gaat woekerhuurprijzen aanpakken

'We zien dat het vaak de meest kwetsbare Brusselaars zijn die slachtoffer worden van woekerhuurprijzen. Met de huurcommissie zorgen we voor rechtvaardigheid en zorgen we meteen ook voor een verbetering van hun financiële situatie.'

Vandaag keurde de commissie Huisvesting een voorstel van ordonnantie om een huurcommissie op te richten goed. Die nieuwe commissie zal bestaan uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders en zal in de toekomst bemiddelen wanneer een huurder vermoedt dat die een excessieve prijs betaalt voor een woning. Arnaud Verstraete, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement, legde het voorstel vorige legislatuur al een eerste keer op tafel. Hij reageert verheugd: 'Steeds vaker zien we dat mensen te veel betalen voor hun huurwoning. Met de huurcommissie zorgen we ervoor dat mensen opnieuw een rechtvaardige prijs betalen voor hun thuis en roepen we woekerhuurprijzen een halt toe.'

Voor veel Brusselaars zijn de huurprijzen moeilijk te betalen omdat ze beslag leggen op een te groot deel van hun inkomen. Gemiddeld spenderen Brusselaars 42% van hun inkomen aan hun huurwoning. Dat is ongezond veel: de aanbeveling is om niet meer dan één derde van je inkomen aan je woonkost te spenderen. Dat Brusselaars steeds meer betalen voor hun huurwoning, is te wijten aan vaak excessieve huurprijzen, vooral in het onderste segment van de huurmarkt. 'We zien dat het vaak de meest kwetsbare Brusselaars zijn die slachtoffer worden van woekerhuurprijzen. Met de huurcommissie zorgen we voor rechtvaardigheid en zorgen we meteen ook voor een verbetering van hun financiële situatie,' aldus de Groen-fractieleider.

20% te veel
In de wettekst wordt bepaald dat er sprake is van een woekerhuurprijs van zodra een huurprijs 20% boven de referentiehuurprijs ligt. De referentiehuurprijs wordt objectief bepaald op basis van onafhankelijk onderzoek op het terrein: er wordt daarbij gekeken naar kwalitatieve kenmerken zoals grootte, aantal slaapkamers, aanwezigheid van een terras of tuin, etc. Ook wordt er rekening gehouden met eventuele gebreken. Dankzij die referentiehuurprijzen kan de huurcommissie dus objectief vaststellen of iemand een onrechtvaardige huurprijs betaalt voor zijn of haar woning en een concreet voorstel doen van een rechtvaardige huurprijs. 'Doordat de commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, is ze neutraal en garandeert ze objectief en eerlijk advies,' legt Verstraete uit.

Volgens de Groen-fractieleider zal deze nieuwe commissie bovendien het gerecht ontlasten, omdat ze snel kan werken en zoekt naar een consensus tussen huurder en verhuurder. 'Als er geen akkoord is, kunnen huurder of verhuurder nog steeds naar de vrederechter. Die laatste heeft dankzij de huurcommissie nu ook voor het eerst een objectieve basis om een oordeel te vormen,' verduidelijkt Verstraete.