Burgercommissie wil leegstand aanpakken in strijd tegen dakloosheid

17 Juli 2021

Burgercommissie wil leegstand aanpakken in strijd tegen dakloosheid

'De burgercommissie ziet veel mogelijkheden om mensen te huisvesten in leegstaande gebouwen in Brussel. Er was een groot besef dat een dak boven het hoofd essentieel is om je leven terug op de rails te krijgen.'

De voorbije weken namen 45 uitgelote Brusselaars en 15 parlementsleden deel aan de tweede burgercommissie in het Brussels Parlement. Brusselaars stelden het thema zelf voor via een petitie. De burgercommissie stemde onder andere meer dan 10 concrete aanbevelingen om huisvesting te voorzien in leegstaande gebouwen. Daarnaast werden tal van aanbevelingen gedaan om dakloosheid te voorkomen, zoals de automatische toekenning van sociale rechten. 'Het was indrukwekkend om te zien hoe alle deelnemers zich op korte tijd verdiepten in het onderwerp en aanbevelingen deden om dakloosheid in de kern aan te pakken,' zegt Groen-fractieleider Arnaud Verstraete die deelnam aan de commissie. 'Nu is het aan het parlement en de regering om de adviezen om te zetten in beleid.'

Met de aanbevelingen doet de burgercommissie heel wat voorstellen om dakloosheid in de kern aan te pakken. 'De burgercommissie ziet veel mogelijkheden om mensen te huisvesten in leegstaande gebouwen in Brussel. Er was een groot besef dat een dak boven het hoofd essentieel is om je leven terug op de rails te krijgen,' vertelt Verstraete. De commissie deed meer dan 10 concrete aanbevelingen om huisvesting te voorzien in leegstaande gebouwen. Ze stelde bijvoorbeeld voor om na zes maanden belastingen te heffen op leegstaande gebouwen, en na 12 maanden het gebouw ter beschikking te stellen van een sociaal verhuurkantoor. Ook stemde de commissie voor het voorstel om leegstaande kantoorgebouwen sneller om te vormen tot definitieve of tijdelijke modulaire woningen.

Preventie
Nog beter dan dakloosheid oplossen, is dakloosheid voorkomen. Ook daar besteedde de burgercommissie ruim de aandacht aan. Daarbij werden heel wat aspecten aangeraakt, zoals toegang tot de arbeidsmarkt, versterking van schuldbemiddeling, maar ook toegang tot psychologische hulpverlening, bijvoorbeeld door een betere terugbetaling. 'Wanneer iemand dakloos wordt, is dat vaak de uitkomst van een reeks aan tegenslagen. De burgercommissie zag dat in en deed concrete voorstellen om bij de kleinste signalen hulp en ondersteuning te bieden, om zo een waterval richting dakloosheid te voorkomen,' aldus Verstraete.

De burgercommissie stemde eveneens voor een automatische toekenning van sociale rechten. 'Met de automatische toekenning van sociale, geïndividualiseerde rechten, kunnen we mensen een hoop administratie en de daarbij horende stress besparen,' zegt Verstraete. Hij stipt daarbij aan dat heel wat mensen momenteel hun rechten zelfs niet kennen en daardoor vandaag dienstverlening mislopen.

Frisse wind
De voorbij weekends opende het Brussels Parlement opnieuw de deuren voor 45 uitgelote Brusselaars die samen met 15 parlementsleden deelnamen aan de tweede Brusselse burgercommissie. De Groen-fractieleider blikt positief terug op deze tweede editie waarmee het Brussels Gewest burgerinspraak opnieuw naar een hoger niveau tilt. 'De burgercommissies zorgen voor een frisse wind,' beaamt Verstraete. 'Anders dan partijpolitici zijn de uitgelote Brusselaars niet gebonden aan een partijkleur of verkiezingen. Naast de ideeën die de Brusselaars aanbrachten, brachten ze ook frisheid in de debatten. Dit smaakt naar meer.'