Groen Brussel wil geluidsvervuiling aanpakken

28 Juli 2021

Groen Brussel wil geluidsvervuiling aanpakken

Oorverdovende motoren van auto's en motorfietsen die door merg en been gaan en een hele buurt terroriseren: ook in Brussel is het een gekend probleem en de mogelijke gevolgen zijn niet de minste.

Het Gents stadsbestuur gaat strenger optreden tegen knalpotterreur: te luide auto's en motorfietsen worden voortaan in beslag genomen. Groen-parlementslid Lotte Stoops wil dat ook Brussel korte metten met geluidsvervuiling maakt en ziet in het voorbeeld van Gent inspiratie. 'Het effect van lawaai op onze gezondheid en de leefbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Als we van Brussel een leefbare stad willen maken, dan moeten we ook de geluidsvervuiling durven aanpakken.' Naast het optreden tegen luide motoren, stelt Stoops voor om het volume van sirenes te herbekijken.

Oorverdovende motoren van auto's en motorfietsen die door merg en been gaan en een hele buurt terroriseren: ook in Brussel is het een gekend probleem en de mogelijke gevolgen zijn niet de minste. Lawaai verstoort de nachtrust en het concentratievermogen en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. 'Nog los van de impact op de verkeersveiligheid, zetten gierende banden en luide motoren de leefbaarheid in onze stad onder druk. We vragen daarom de regering en de verschillende politiezones om het voorbeeld van Gent te onderzoeken en ook in Brussel harder op te treden tegen asociale bestuurders die de Brusselaars dag en nacht doen opschrikken,' aldus Stoops.

Sirenes
De Groen-politica dient ook een vraag in over het volume van sirenes van hulpdiensten. Toen het tijdens de voorbije lockdowns stiller was in de stad, klonken de sirenes eens zo luid. Ook de zone 30 die recent werd ingevoerd en de leefstraten tijdens de zomer vergroten het contrast. 'Sirenes moeten uiteraard hoorbaar zijn. Maar er zijn veel gradaties tussen goed hoorbaar en oorverdovend. Door de algemene zone 30 is het lawaai in de stad afgenomen, bijgevolg kunnen de sirenes dus mogelijk wat zachter gezet worden,' legt Stoops uit. 'Om die reden vraag ik de regering het volume van sirenes te evalueren en indien mogelijk bij te stellen.'

Het Groen-parlementslid verwijst daarbij naar voorbeelden uit andere landen. In Zweden is een systeem getest dat automobilisten via de autoradio een geluidssignaal stuurt en een berichtje op de display toont als er een ambulance, brandweer- of politiewagen nadert. In bepaalde delen van Nederland wordt een alarmsysteem gebruikt dat via een app op de smartphone in spraak en beeld een waarschuwing geeft wanneer de hulpdiensten in de buurt zijn. 'Het is de moeite om te onderzoeken alternatieve, stillere waarschuwingsmechanismen een aanvulling kunnen zijn op de sirenes. Zo kan het volume eventueel omlaag en gaat de leefbaarheid omhoog,' aldus Stoops.

Citizen-science
Om geluidsvervuiling beter in kaart te brengen en vervolgens oplossingen uit te werken, ziet Stoops ook veel potentieel in samenwerkingen met de Brusselaars. 'Curieuzen'Air steunt op de deelname van Brusselaars om de luchtkwaliteit in Brussel in kaart te brengen. Het lijkt me de moeite om te onderzoeken of zo'n citizen-science project ook mogelijk is rond geluidsvervuiling, wat een thema is dat Brusselaars letterlijk wakker houdt,' besluit Stoops, die dat idee op tafel zal leggen in het parlement.