Groen en Ecolo stellen samen hervorming van Brussel voor

05 April 2019

Groen en Ecolo stellen samen hervorming van Brussel voor

Onder het motto ‘Brussel is wat we delen’, stellen Groen en Ecolo samen een hervorming van de Brusselse instellingen voor. “We gaan voor een gewest dat taalverschillen overstijgt en meer is dan een optelsom van 19 gemeentelijke belangen”, zeggen Elke Van den Brandt (Groen) en Alain Maron (Ecolo), lijsttrekkers voor het Brussels Parlement. De groenen haalden hun mosterd onder meer in Berlijn en Barcelona, maar beklemtonen dat zowat alle grote Europese steden werken met een centraal bestuur en lokale nabijheidsdiensten.


Je moet niet lang zoeken naar voorbeelden waarom een hervorming nodig is. Verkeersveiligheid staat de laatste dagen hoog op de politieke agenda. “Nu zien we te vaak dat de gemeente de aanpassing van een weg blokkeert. Dat controle en handhaving van de verkeersregels niet overal even prioritair zijn en dat zelfs snelheidscamera’s door sommige burgemeesters worden geweerd. Dit alles toont aan dat het beter is om die bevoegdheden bij eenzelfde overheid te leggen”, zegt Van den Brandt.

De groenen zijn de enige politieke familie die over de taalgrenzen heen een visie op tafel legt voor het Brussels Gewest, en dat is een bewuste keuze. “Als we Brussel echt willen hervormen, zullen we daar beide taalgroepen voor nodig hebben. Groen en Ecolo willen de motor zijn om dat proces in gang te zetten. Daarom komen we met een gezamenlijke visie”, voegt Van den Brandt toe.

De rol van de gemeenten wordt in de groene plannen afgeslankt tot die van een nabijheidsbestuur. Dat betekent dat alle overlappende bevoegdheden, zoals mobiliteit, fiscaliteit, parkeerbeleid, openbare werken en huisvesting worden geregionaliseerd. Enkel voor nabijheidsdiensten zal het gemeentehuis zijn rol behouden. Alain Maron: “Hoe kan je nog langer verdedigen dat je in eenzelfde wijk verschillende bedragen voor een rijbewijs betaalt, of dat belastingen hoger of lager zijn omdat je enkele straten verder woont? Brussel moet ‘la Belgique à papa’ overstijgen en de macht van de 19 baronieën moet naar het gewest. Enkel zo kunnen we een efficiënt, transparant bestuur uitbouwen”.

Brusselaars moeten dezelfde rechten hebben en dezelfde toegang tot diensten, waar ze ook wonen in het gewest. Van den Brandt: “Zwembaden zijn een mooi voorbeeld. Het is toch absurd dat je meer moet betalen in een zwembad omdat je toevallig in een andere gemeente woont. Dergelijke infrastructuur moeten we gewestelijk beheren, met eenzelfde tarief voor alle Brusselaars”.

Brussel is al lang niet meer op te delen in twee vakjes van Franstaligen en Nederlandstaligen. Brussel is een meertalige stad, huwelijken overstijgen de taalgrenzen. Het beleid moet daarop volgen. "Daarom ijveren er voor om naast het eentalig aanbod, ook tweetalige crèches en scholen op te richten. 90% van de Brusselaars wil tweetalige scholen. Laat ons die eindelijk oprichten”, aldus Maron.


Het volledige overzicht met al onze voorstellen rond institutionele hervorming in Brussel is hier te vinden.