Hervorming Brede Scholen: elke Nederlandstalige school wordt een Brede School  

30 Januari 2023

Hervorming Brede Scholen: elke Nederlandstalige school wordt een Brede School  

"In de Brusselse Brede Scholen kunnen kinderen onder de middag, na school of zelfs in het weekend terecht om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen."

Het VGC College heeft samen met de Vlaamse minister van Brussel een definitief akkoord bereikt over de grote hervorming van de werking van de Brede Scholen in Brussel: De werkingsmiddelen worden quasi verdubbeld, er komt een focus op kansarmoede en de bredeschoolwerking zal elke leerling uit het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs bereiken.

Sinds 2012 kunnen scholen, vzw’s of gemeenten, bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies aanvragen voor de uitbouw van een Brede School. Een brede school is een samenwerking tussen scholen, gezinnen, vrijetijdsorganisaties en welzijnsorganisaties uit dezelfde buurt. Brede Scholen zetten de schoolpoort open en halen de buurt binnen.

De Brusselse Brede Scholen doen vandaag goed werk. Toch kan de manier waarop Brede Scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn nog beter: Veel kinderen worden nog niet bereikt, niet elke Brede School werkt rond ongelijke onderwijskansen, de voorziene middelen zijn onvoldoende en de werking van Brede School verschilt te sterk van school tot school. De hervorming van de Brede School wil daarop inspelen.

Ten eerste worden de middelen van de brede schoolwerking quasi verdubbeld. Ook de Vlaamse Gemeenschap blijft de Brede Scholen in Brussel ondersteunen met 705.000 euro.  Het budget gaat van jaarlijks 1,4 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro tegen 2025. Met de extra middelen kunnen we elke leerling tussen 2 en 14 jaar in een Nederlandstalige Brusselse school bereiken. Ten tweede ligt de nadruk van de hervorming op kansarmoede. De Brede Scholen zullen nog meer inzetten op het detecteren en wegwerken van drempels in het vrijetijds- en welzijnsaanbod en informatiedoorstroom naar kwetsbare doelgroepen.

Een derde belangrijke hervorming is de inbedding in van het werkgeverschap van de bredeschoolcoördinatoren in de gemeenten. Dat zorgt voor een harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en een duurzame financiering. De gemeenten krijgen een subsidie van de VGC voor het aanstellen van één of meerdere bredeschoolcoördinatoren. Verder wordt ook het takenpakket van de coördinatoren duidelijk omschreven, en worden er globale doelstellingen ontwikkeld voor alle brede schoolwerkingen.

Aan deze hervorming ging een uitgebreid participatief proces vooraf. Er is inspraak gevraagd aan bredeschoolcoördinatoren, scholen, partners van de Brede Scholen, adviesraden van de VGC, lokale besturen, leerkrachten, ouders, brugfiguren, kinderen en jongeren over de hervorming van de Brede School. In totaal werden meer dan 300 betrokken ondervraagd. De input is gebundeld in twee rapporten. De hervorming gaat in vanaf januari 2024. 2023 is een transitiejaar om de hervorming in goede banen te leiden.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt, bevoegd voor Brede Scholen: “Leren gebeurt niet enkel in het klaslokaal. In de Brusselse Brede Scholen kunnen kinderen onder de middag, na school of zelfs in het weekend terecht om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Met deze hervorming kunnen we rol van Brede Scholen versterken en verankeren.”

Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle: “De Brede Schoolwerkingen in Brussel zijn uniek. Al meer dan tien jaar betrekken ze ons sterk netwerk van Nederlandstalige jeugd-, sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties bij de schoolwerking. Zo krijgen kinderen en jongeren gemakkelijk toegang tot kwaliteitsvolle vrije tijd in en rond de school. Onze Brede Scholen geven kinderen kansen om zich ook in de vrije tijd te ontwikkelen en hun Nederlands te oefenen. Daarom blijven we vanuit de Vlaamse overheid vol overtuiging investeren in onze Brede Scholen.”

VGC-collegelid bevoegd voor onderwijs Sven Gatz: “Als bevoegd minister voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs ondersteun ik de verhoging van de middelen voor de brede schoolwerking. Daarmee kunnen we aan nog meer kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen bieden met een kwaliteitsvol aanbod aan activiteiten,  binnen en buiten de schooltijd.”

VGC-collegelid bevoegd voor jeugd en cultuur Pascal Smet: "It takes a village to raise a child, maar een stad als Brussel vraagt niet enkel de buren om mee te werken aan de ontwikkeling van kinderen. We moeten werken aan een integrale kindvriendelijke stad, wat in samenwerking met Brede Scholen, de scholenwerking van de GC's en de vele vrije tijdspartners wordt mogelijk gemaakt."