Ecolo-Groen stelt prioriteiten scherp: "Groener en rechtvaardiger Brussel"

08 Februari 2024

Ecolo-Groen stelt prioriteiten scherp:

"We willen Brussel blijven veranderen."

Om hun gezamenlijke campagne te lanceren, kondigen Ecolo en Groen op donderdag 8 februari voor een volle zaal de prioriteiten aan waarmee ze naar de kiezer trekken. Het programma zet resoluut in op ecologische transitie en sociale rechtvaardigheid: "Wij willen bruggen bouwen tussen Brusselaars en tussen buurten. We willen Brussel blijven veranderen," klinkt het bij Brusselse lijsttrekkers Zakia Khattabi en Elke Van den Brandt.

"We maken onze hoofdstad strijdbaar tegen de klimaatcrisis met groene en gezonde wijken, waarin het goed leven is voor iedereen. De klimaattransitie gaat hand in hand sociale rechtvaardigheid, vooral in Brussel", zegt Zakia Khattabi, die kandidaat-minister-president is. Dit is de inzet voor huidig federaal minister van Klimaat Khattabi: de hoofdstad strijdbaar maken tegen de klimaatcrisis met groene en gezonde wijken, waarin het goed leven is voor iedereen. Met de voorstelling van de 10 gemeenschappelijke prioriteiten geven Khattabi en Elke Van den Brandt, lijsttrekker voor Groen voor het Brussels parlement, het startschot van hun campagne: "Wij trekken naar de verkiezingen met de ambitie om nog eens 5 jaar mee te besturen en Brussel te blijven veranderen."

Betonstop: "Gezonde omgeving start met groen"

Eén van die prioriteiten is een echte betonstop. "Onze bodem is kostbaar en zeldzaam. We moeten die beschermen en ervoor zorgen dat er zuinig en gepast mee wordt omgesprongen. Om dit te doen, zullen we groene ruimten beschermen door middel van een klimaatvriendelijk regionaal bestemmingsplan (PRAS). We willen de biodiversiteit beschermen en de ontwikkeling van stadslandbouw aanmoedigen," zegt Khattabi.

400 schoolstraten: "We zijn allemaal voetganger"

Van den Brandt, huidig Brussels Minister van Mobiliteit, wil de ambitie voor vlotte verplaatsingen zonder drempels, stress of vervuiling opschroeven. "Verkeersveiligheid is en blijft onze topprioriteit. We richten 400 schoolstraten in tegen 2030. Kinderen en ouders kunnen zo veilig op school aankomen in een gezondere, rustigere omgeving," klinkt het. "We willen de openbare ruimte verbeteren en toegankelijk maken voor iedereen. We zijn immers allemaal voetgangers."

Reguleren huurmarkt: "Iedereen heeft recht op woning"

Goede huisvesting is de basis, verklaren Khattabi en Van den Brandt: "Daarom is het opzetten van een kader voor de particuliere huurmarkt een van onze prioriteiten."

"De prijzen op de huurmarkt swingen de pan uit. De overheid moet de stijging van de private huurprijzen beperken, om ervoor te zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft," zegt Khattabi. Om dit te doen, willen de Groenen een paritaire huurcommissie oprichten om te bepalen of huurprijzen overdreven zijn en rechters de mogelijkheid geven om deze te verlagen. "We blokkeren ook de indexering van huurprijzen voor woningen met een te hoog energieverbruik,' voegt ze eraan toe.

Brussel blijven veranderen

De Groenen blikken tevreden terug op de afgelopen jaren en trekken naar de verkiezingen met de ambitie om nog eens 5 jaar mee te besturen: "Dankzij de Groenen voelen Brusselaars onze hoofdstad veranderen. We investeerden fors in betaalbaar openbaar vervoer, creërden meer plaatsen in de kinderopvang, vergroenden speelplaatsen en zorgden voor een enorme isolatiegolf van Brusselse woningen. Er waren nog nooit zoveel bedrijven in Brussel als vandaag, en het aantal fietsers is verdriedubbeld. Maar er is nog werk aan de winkel, we staan nog voor uitdagingen om Brussel te blijven veranderen in een stad waar we goed kunnen wonen en gezond kunnen opgroeien," besluit Elke Van den Brandt.

Nieuwe gezichten

Om dit programma uit te dragen pakken de partijen uit met vertrouwde én nieuwe gezichten en zetten zo in op expertise bekrachtigd met een frisse wind. Op nummer 2 voor het Brussels parlement kiest Groen voor vernieuwing met Emile Luhahi. Emile is een echte Brusselaar in hart en nieren. Hij zet zich intensief in voor de Brusselse jeugd, niet alleen als vrijwilliger, maar ook als professional ging hij aan de slag in verschillende jeugdorganisaties, cultuurcentra en sportverenigingen. Voor Emile staat positieve verandering dan ook centraal. Samen met ons wil hij bouwen aan een duurzame stad, waarvan de fundamenten sociale rechtvaardigheid en inclusie zijn en waar iedereen zich veilig kan voelen in de openbare ruimte.