Sint-Agatha-Berchem

Wie zijn we?

Ook in Sint-Agatha-Berchem is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad samen met onze collega’s van Ecolo waarmee we één fractie vormen en we doen dat op straat door actie te voeren en naar jou te luisteren.

Groen Sint-Agatha-Berchem vergadert samen met lokale Ecolo-groep en sluit aan bij de vergaderingen van Groen Gewest. Wil je daar naartoe komen om de bekommernissen van de inwoners van Sint-Agatha-Berchem mee op de agenda te zetten, dan kan dat (je hoeft niet eens lid van Groen te zijn, al zijn we natuurlijk erg blij als je besluit om ons ook met een lidkaart te steunen).

Qui sommes-nous?

Groen est également actif à Berchem-Sainte-Agathe. Nous le faisons au conseil municipal avec nos collègues d’Ecolo avec qui nous formons une fraction et nous le faisons dans la rue en entrant en action et en étant à votre écoute.

Groen Berchem-Sainte-Agathe se réunit avec le groupe Ecolo locale et participe aux réunions Groen Région. Souhaitez-vous y faire part des préoccupations des habitants de Berchem-Sainte-Agathe, c’est possible (vous n’avez même pas besoin d’être membre de Groen, bien que nous soyons naturellement très heureux si vous décidez de nous soutenir avec une carte de membre).

Onze schepen

Katia Van den Broucke

Schepen van Transitie, Participatie en Buurtleven, Diversiteit en Gelijkheid, Nederlandstalige Cultuur en Jeugdzaken

 

Mail: [email protected]
GSM: +32 472 45 06 89