Good Move Pentagon, 1 jaar verder: een steeds aantrekkelijker en aangenamer stadscentrum

16 Augustus 2023

Stad Brussel

Good Move Pentagon, 1 jaar verder: een steeds aantrekkelijker en aangenamer stadscentrum

"Deze resultaten zijn in elk geval zeer geruststellend en een motivatie om het werk voort te zetten."

Stad Brussel startte precies een jaar geleden met het nieuwe circulatieschema in de Vijfhoek. Het doel was het doorgaand verkeer te verminderen om de lucht gezonder, de straten veiliger en aangenamer te maken. De volledige evaluatie is volop in voorbereiding en wordt binnen enkele maanden gepubliceerd. "Op deze eerste verjaardag] tonen de tellingen al dat er al een spectaculaire beweging bezig is: 27% minder auto's doorkruisen het centrum en er zijn 36% meer fietsers wat de straten en buurten aangenamer, rustiger en veiliger maken", zegt Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit bij de Stad Brussel.  

Op de 36 telpunten op de Kleine Ring, is het autoverkeer met 20% afgenomen. Op de 44 telpunten in het centrum is het autoverkeer met 30% gedaald. Concreet werden 18.212 minder auto's binnen de Vijfhoek getelden 4.924 minder bij de in- en uitgangen. Tegelijk bleven de reistijden op de Kleine Ring vrijwel onveranderd ten opzichte van voor de invoering. De cijfers van de fietstellingen zijn nog spectaculairder: een gemiddelde toename van 36% van het aantal fietsers tijdens de twee piekuren van de dag op alle telpunten.

"Dankzij het Good Move verkeersplan en veranderingen in reisgewoonten komt er op verschillende plekken in het centrum openbare ruimte vrij: veel plekken worden rustiger, veiliger en aangenamer. Daardoor kan de stad nu al openbare ruimte opnieuw inrichten met meer groen en meer comfort voor wandelaars en fietsers. Brussel wordt zo een nog fijnere plek om te vertoeven", legt Bart Dhondt uit. 

Zo neemt de Stad momenteel de omgeving van het nieuwe administratieve centrum Brucity volledig onder handen. Herinrichtingen op het Koningsplein en in de Kapellestraat staan op stapel. En er zijn werkzaamheden gepland om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren op de Varkensmarkt, Zespenningenstraat en Rijkeklarenstraat, in afwachting van een volledige gevel-tot-gevel herinrichting.

"Mobiliteit werkt als een hefboom om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Straten waar auto's vroeger voorbij raasden, worden levendige ontmoetingsplaatsen. En het werkt: de straten en wijken van het stadscentrum zijn nog aangenamer geworden. We hoefden eigenlijk niet op de tellingen te wachten om te zien dat steeds meer buurtbewoners, bezoekers en winkeliers de positieve impact van Good Move zien. Deze resultaten zijn in elk geval zeer geruststellend en een motivatie om het werk voort te zetten", aldus Bart Dhondt. 

Het succes van Good Move in Brussel centrum is ook te danken aan de gebruikte methode. Bart Dhondt besteedde samen met de Burgemeester en zijn collega-Schepenen veel tijd aan ontmoetingen en dialoog, meer dan 80 bijeenkomsten. "In het begin was de aanpassing niet evident voor iedereen. Daarom hebben we iedereen ontmoet en ondersteund, en die methode werpt vruchten af," besluit Bart Dhondt. 

Hier is de gebruikte telmethode : Op 74 locaties langs de Vijfhoek en de Kleine Ring werd het aantal auto's en fietsers geteld op 21 oktober 2021, 8 november 2022 en 23 juni 2023. Deze tellingen werden telkens uitgevoerd op piekmomenten: tussen 8 en 9 uur 's ochtends en tussen 17 en 18 uur 's avonds. Deze derde en laatste telling laat zien dat, 1 jaar na de invoering van Good Move in het centrum, de trend doorzet: steeds minder auto's doorkruisen de Vijfhoek.