5 circulatiemaatregelen en 5 begeleidende maatregelen voor een "autoluw Haren"

14 November 2023

Stad Brussel

5 circulatiemaatregelen en 5 begeleidende maatregelen voor een

"Ik wil de wijkraad en de bewoners bedanken die samen met ons hebben deelgenomen aan dit constructieve proces."

Naar aanleiding van de talrijke verkeersveiligheidsproblemen die door de inwoners van Haren werden vastgesteld, heeft het college van de Stad Brussel het actieplan "Een autoluw Haren" opgesteld. Het plan heeft tot doel de buurt rustiger te maken, de omgeving rond scholen veiliger te maken en de overlast van vrachtwagens te verminderen. Iets meer dan een jaar na de lancering van het Vijfhoek-netwerk wil de Stad Brussel een tweede netwerk van "Rustige wijken" op haar grondgebied opzetten.

Sinds enkele maanden vergaderen de diensten en het College van de Stad Brussel regelmatig met de wijkraad en de bewoners van Haren om de problemen in hun wijk in kaart te brengen. Smalle straten, het parkeren van vrachtwagens, overdreven snelheden en een gebrek aan verkeersveiligheid zijn slechts enkele van de geïdentificeerde problemen.

Als antwoord werden vijf circulatiemaatregelen en vijf begeleidende maatregelen voorgesteld, besproken en bediscussieerd. "Ik wil de wijkraad en de bewoners bedanken die samen met ons hebben deelgenomen aan dit constructieve proces", zegt Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit van de Stad Brussel. "Deze talrijke vergaderingen hebben ons in staat gesteld om tot een resultaat te komen dat het best de verschillende zorgen van de inwoners van Haren weerspiegelt".

Deze maatregelen worden aan de omwonenden gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst op maandag 27 november, waar iedereen zijn opmerkingen en vragen kwijt kan. "De verkeersveiligheidsbevindingen in Haren waren duidelijk heel anders dan die in de Vijfhoek. Hetzelfde probleem van te hoge snelheden kwam voor, maar meer huishoudens met een gezinswagen en het probleem van de vrachtwagens zorgden ervoor dat er een reeks maatregelen specifiek voor de inwoners van Haren moest worden gecreëerd" vervolgt Bart Dhondt.

“Verkeersveiligheid, aantrekkelijkere winkelstraten, gezondere buurten en vlottere doorstroming: dat is de essentie van de zevende autoluwe wijk van Brussel. Knap werk van stadsbestuur en wijkbewoners. We blijven samen bouwen aan een aangenamere stad voor de Brusselaars,” concludeert Elke Van Den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit.

Wat betreft de meer specifieke maatregelen, voorziet het verkeersplan in vijf verkeersmaatregelen:

  • Van de Parochiestraat een inkomende eenrichtingsstraat maken
  • Van de Harenheidestraat een uitgaande eenrichtingsstraat maken
  • De veiligheid rond scholen in de Verdunstraat en Servandonistraat verbeteren
  • Van de Kortenbachstraat een eenrichtingsweg maken van west naar oost, met uitzondering van een speciale rijstrook voor bussen en hulpdiensten
  • De Harenberg en de Kampstraat eenrichtingsverkeer maken, in combinatie met het markeren van parkeerplaatsen.

Evenals vijf begeleidende maatregelen:

  • De aanleg van een fietspad in de Parochiestraat
  • Parkeren in de Harenheidestraat wordt via chicaneverkeer georganiseerd
  • Ontwikkeling van een busstation in de Heerlijkheidsstraat
  • Verbod op vrachtverkeer in Haren
  • Het beperken van de breedte en lengte van parkeerplaatsen in de Ganzenweidestraat.

Over de uitvoering van de maas in Haren zal een besluit worden genomen na een raadplegingsfase en een openbare bijeenkomst op maandag 27 november, zodat rekening kan worden gehouden met eventuele opmerkingen van omwonenden en belanghebbenden. De uitvoering zal in twee fasen plaatsvinden: eerst het plaatsen van borden en het aanbrengen van wegmarkeringen, gevolgd door de uitgebreidere verbeteringen.

Bijgevoegd vindt u de tweetalige flyer die eerder deze week naar alle adressen in de wijk is verstuurd.

Meer informatie: https://www.brussel.be/haren-autoluw