Autoluwe wijk Neerstalle goedgekeurd door het Vorstse College

05 Juli 2023

Vorst

Autoluwe wijk Neerstalle goedgekeurd door het Vorstse College

"Ik ben erg blij met deze belangrijke stap op weg naar een Neerstalle-wijk waar het aangenaam wonen is, waar ruimte is om mensen te ontmoeten en die veilig is voor de bewoners en alle weggebruikers."

Het college van burgemeester en schepenen van Vorst heeft afgelopen week de plannen voor de autoluwe wijk Neerstalle goedgekeurd. De plannen kaderen in de lokale mobiliteitscontracten van het Good Move project van het Brussels Gewest en hebben als doel om de wijk aangenamer en verkeersveiliger te maken voor alle inwoners. Met deze plannen zal de verkeersveiligheid verhogen voor alle weggebruikers, zal het openbaar vervoer versterkt en versneld worden, en zal de levenskwaliteit in de wijk verbeteren.

Het belangrijke mobiliteitsvraagstuk in het hart van Vorst en de wijk Neerstalle, dat in 2016 werd gelanceerd, kreeg vorige week concreet vorm met de goedkeuring van het Lokaal Mobiliteitscontract (LMC) door het College. In 2017 valideerde het College van Burgemeester en Schepenen de belangrijkste mobiliteitsopties voor de wijk na verschillende studies om het hart van Vorst - en de hele wijk - aangenamer te maken voor iedereen.

De mobiliteitsstudies en de laatste stappen van de burgerparticipatie voor deze autoluwe wijk zijn opgestart in 2022 in het kader van dit LMC. Een kwantitatieve studie naar het aantal bewegingen in en uit de wijk, en een kwalitatieve studie met input van bewoners, handelaars, verenigingen, en overheidspartners zoals de MIVB, Brussel-Netheid, brandweer- en medische hulpdiensten, vormden hiervoor het startpunt. Zonder te vergeten dat elke aanpassing aan de openbare weg in Vorst gepaard gaat met geïntegreerd regenwaterbeheer.

In december 2022 werden verschillende participatieve workshops georganiseerd om de conclusies en de scenario’s te bespreken met de buurtbewoners. Deze conclusies en scenario’s bouwen verder op de wijzigingen die reeds gepland zijn in het kader van het project "Publieke ruimte Hart van Vorst" en goedgekeurd werden tijdens de vorige legislatuur.

De meest opvallende wijzigingen in het plan bevinden zich op twee sleutellocaties: het Kersbeekplein en de Zijdeweverijstraat. Er komt een ontmoetingszone op het Kersbeekplein, het kruispunt wordt veiliger gemaakt, en een deel van de Kersbeeklaan en een deel van de de Haveskerckelaan worden éénrichtingsverkeer. Op die manier verhoogt de verkeersveiligheid, wordt de openbare ruimte uitgebreid en kwalitatiever, en blijven de winkels, scholen en bedrijven perfect bereikbaar. De Zijdeweverijstraat wordt een eenrichtingsstraat. De richting werd zo gekozen om de toegang tot de wijk te verzekeren en de verplaatsing van extern verkeer (en de bijbehorende overlast) naar de woonstraten te beperken. Deze wijzigingen worden van kracht zodra de werkzaamheden aan de Neerstalsesteenweg en het Sint-Denijsplein voltooid zijn.

Daarnaast worden er gekleurde fietsmarkeerstroken aangebracht op de Haverskerckelaan, de Jonclaan, de Fléronlaan, de Louis Lumièrestraat en de August Loumièrestraat. Er komt een fietsstraat op de Kersbeeklaan. Het ontbrekende stuk fietspad op de Britse Tweede Legerlaan wordt vervolledigd, en er komt een gemarkeerd fietspad bergopwaarts op de Victor Rousseaulaan. Twee gevaarlijke verkeerspunten worden beveiligd: op het kruispunt Jean-Baptiste Vanpéstraat met de Kersbeeklaan, aan de Sint-Alèneschool, en op het kruispunt van de Denayerstraat met de de Haveskerckelaan, aan de Keerpuntschool. De gemeente Ukkel heeft ook maatregelen goedgekeurd om de fietsbaarheid van haar wegen te verbeteren.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal een informatiecampagne voor de buurtbewoners, verenigingen, handelaars en scholen worden opgestart, samen met maatregelen om de buurtbewoners te ondersteunen bij deze veranderingen.

"Ik ben erg blij met deze belangrijke stap op weg naar een Neerstalle-wijk waar het aangenaam wonen is, waar ruimte is om mensen te ontmoeten en die veilig is voor de bewoners en alle weggebruikers. Dit programma van ingrepen is evenwichtig, omdat het zowel gericht is op het verminderen van doorgaand verkeer als op het aantrekkelijker maken van alternatieve vervoerswijzen. En dat is goed voor de fysieke gezondheid van jong en oud", zegt Esmeralda Van den Bosch, schepen van mobiliteit van de gemeente Vorst (Ecolo-Groen).

“Het hart van Vorst wordt verder vernieuwd met de renovatie van het gemeentehuis, de abdij en de transformatie van het Sint-Denijsplein en de Neerstalsesteenweg. Ik ben ervan overtuigd dat deze verschillende projecten de wijk aantrekkelijker en aangenamer zullen maken voor iedereen in Vorst,” aldus Charles Spapens, schepen voor stadsvernieuwing (PS).

"De buurtbewoners zijn de grote winnaars van de ambitieuze plannen van Vorst. Met deze autoluwe wijk komt extra publieke ruimte vrij voor ontmoeting en ontspanning, rond het Sint-Denijsplein en het Kersbeekplein. De wegen worden verkeersveiliger, en het openbaar vervoer geraakt sneller op de bestemming. Net als in Schaarbeek, Brussel-Stad, Elsene en Sint-Gillis zal ook deze autoluwe wijk dagelijks het verschil maken voor de buurt," reageert Brussels minister van mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

In september zou het eerste deel van de werf van de MIVB/BM klaar moeten zijn, zodat alle verkeer vrij is op de Neerstalsesteenweg tussen de Ruisbroeksesteenweg en de André Baillonstraat, zodat de Bempt-school en de nieuwe woonwijk volledig bediend kunnen worden met het openbaar vervoer. Vivaqua zal vervolgens de eerste werken uitvoeren op het Sint-Denisplein, alvorens gevolgd te worden door het project ‘Publieke ruimte Hart van Vorst’, dat de wijk een langverwachte nieuwe look zal geven.