Vorst

 

Wie zijn we?

Ook in Vorst is Groen actief. We doen dat in de gemeenteraad met onze collega’s van Ecolo waarmee we hecht samenwerken en we doen dat op straat door actie te voeren en naar u te luisteren. 

Groen Vorst houdt momenteel geen lokale bijeenkomsten maar sluit aan bij de vergaderingen van Groen Gewest. Wil je daar naartoe komen om de bekommernissen van de inwoners van Vorst mee op de agenda te zetten, dan kan dat (je hoeft niet eens lid van Groen te zijn al zijn we natuurlijk erg blij als je besluit van ons ook met een lidkaart te steunen). Geef een seintje aan onze politiek opbouwwerker Sam Vandenberghe en je wordt per mail uitgenodigd. Of anders hou je deze website maar in de gaten…

 

 

Onze schepen

12-Esmeralda-Van-den-Bosch_Vorst.jpg

Esmeralda Van den Bosch

Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden

 

‘Enabler’- een persoon die dingen mogelijk maakt. Dat deed ik in de afgelopen 5 jaar, zodat de stem van jonge vakbondsafgevaardigden gehoord werd. Zodat jonge mensen kansen en ruimte krijgen om te experimenteren. Zodat vrijwilligers die hun tijd en energie investeren in meer sociale rechtvaardigheid, gewaardeerd en ondersteund worden.

Toen ik naar Brussel verhuisde, ging ik op zoek naar een plek waar ik nog wat groen vlakbij de deur kon vinden. Zo kwam ik terecht in Vorst. En meteen ook daarom wil ik me inzetten om het groene karakter en de leefbaarheid van Vorst te bewaren. Er werd de afgelopen jaren heel wat bijgebouwd in ons stukje van Brussel. Meer mensen betekent ook dat meer mensen moeten kunnen gebruik maken van groene ruimtes, maar ook van gemeenschappelijke goederen zoals onderwijs, kinderopvang en culturele activiteiten.

Als schepen voor Nederlandstalige aangelegenheden wil ik inzetten op een cultuurbeleid dat nabijheid en sociale cohesie versterkt. Ik wil ervoor zorgen dat er genoeg plaatsen zijn in Nederlandstalige scholen en crèches, maar vind het ook belangrijk dat onze scholen ondersteund worden in het omgaan met de verschillende vormen van diversiteit waarmee ze geconfronteerd worden. Als fervent fietser wil ik er ook mee over waken dat fietsen in Vorst niet meer levensgevaarlijk hoeft te zijn.