Aanplanting van 2250m hagen van kleinfruit

27 November 2023

Sint Gillis

Aanplanting van 2250m hagen van kleinfruit

"Met dit project maken we Sint-Gillis opnieuw een stukje groener en zorgen we zo voor meer leefbare wijken"

De aftrap van het project ‘KleinPetitFruit’ vindt nu zondag 26 november plaats met het gratis uitdelen van plantjes kleinfruit aan de inwoners van Sint-Gillis en Vorst in de Drukkerijstraat tussen 10u en 15u.

Het project, uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Sint-Gillis en Vorst, met de financiële steun van Leefmilieu Brussel, streeft naar een grotere productie van fruit in deze twee gemeenten in het zuiden van het Brussels Gewest, naar de sensibilisering van de inwoners rond zelfteelt, naar de vergroening van de (semi-)openbare en private ruimte en dus ook naar de verbetering van de biodiversiteit. Bovendien zijn de plantjes kleinfruit (o.a. aalbes, kruisbes, framboos, jostabes en kiwai) een uitstekend toevluchtsoord voor vogels die de bessen zeker zullen waarderen.

In totaal zal er 2250m aan plantjes kleinfruit geplant worden (1190 in Vorst en 1060 in Sint-Gillis). De plantjes zullen ter ere van Sint-Catherine eind november uitgedeeld worden, iedere inwoners van Vorst en Sint-Gillis kan 1 à 2 plantjes meenemen.

Daarnaast zullen eind november en begin december ook de eerste aanplantingen in de (semi-)openbare ruimte plaatsvinden, waar mogelijk in samenwerking met leerlingen van de betrokken scholen, buurtcomités, … De eerste locaties zijn de toegangsweg naar Bempt, de crèche Bercail, school Les Marroniers, Les Teintureries, l’école du Vignoble, Messidor, de begraafplaats van Sint-Gillis, het Jacques Franckplein, het Moricharplein en het Loixplein.

“In Vorst zal 25% van de plantjes in de openbare ruimte geplant worden, 35% in de semi-openbare ruimte (vzw’s, scholen, …) en 40% in privétuinen. We verheugen ons over dit nieuwe vergroeningsproject van de gemeente dat volledig in lijn ligt met het Klimaatplan en de andere aanplantingen van kleinfruit gerealiseerd tijdens deze legislatuur,” zegt Alain Mugabo, Schepen van Klimaat in Vorst.

“Met dit project maken we Sint-Gillis opnieuw een stukje groener en zorgen we zo voor meer leefbare wijken. De sterkte van dit project ligt ook in de samenwerking met de inwoners, met buurtcomités en met scholen, maar ook met professionele partners zoals Velt vzw”, voegt Suzanne Ryvers, schepen van Duurzame Ontwikkeling in Sint-Gillis, toe.