Begroting 2020: Brussel steekt de handen uit de mouwen

13 December 2019

Begroting 2020: Brussel steekt de handen uit de mouwen

"Brussel verkeert in een noodtoestand, zowel op sociaal gebied als op vlak van klimaat."

Na weken van begrotingsbesprekingen per thematische commissie was het eindelijk zover: in plenaire vergadering debatteren we een laatste keer over de door de regering voorgelegde begroting én keuren we hem goed (of af). Hier vind je een abstract uit mijn tussenkomst. Het volledige verslag vind je op de site van het Brussels Parlement.

"Het jaar 1953 herinneren we ons als een rampjaar. De grote watersnood overspoelde Nederland en delen van België, waarbij in Nederland alleen meer dan 1.800 dodelijke slachtoffers vielen, naast enkele tientallen doden in België. Na die ramp werden de grootse Deltawerken opgezet. Jarenlang werd er zeer veel geld in gepompt, maar er kwamen dan ook daadwerkelijk efficiënte oplossingen uit de bus. Nederland is sindsdien goed beschermd tegen hoge waterstanden. De kennis die het land toen opbouwde, wordt nu geëxporteerd. 

De parlementsleden vragen zich misschien af wat die ramp te maken heeft met de begroting van 2020. In 1953 volgden op een ongeziene noodtoestand even ongeziene investeringen. Vandaag worden we ook met een noodtoestand geconfronteerd. Luister maar naar wat de wetenschappers voorspellen op het vlak van klimaat. Ook in de eerste helft van de vorige eeuw klonken waarschuwende woorden van wetenschappers: de dijken waren te laag en vroeg of laat zou het water de dijken overspoelen. Maar de machthebbers van toen hadden geen oren naar die waarschuwingen, ze deden voort zoals ze bezig waren. Ze hadden geen zin om grote investeringen te doen en schulden te maken. Tot in 1953 de voorspellingen uitkwamen. Toen pas groeide er een meerderheid die tot inzicht kwam en bereid was om te handelen. 

Vandaag is de noodtoestand even prangend, zowel op sociaal gebied als op het vlak van klimaat. Brussel wordt geteisterd door een grote werkloosheid en armoede, een gebrek aan sociale woningen, een inefficiënte mobiliteit en files, verkeersonveiligheid en een veel te hoge CO2-uitstoot, ongeziene luchtvervuiling en energieverslindende gebouwen, en een gebrek aan kinderopvang en scholen. Wat de Nederlanders hebben gekund met de Deltawerken, moeten wij in Brussel nog beter, sneller en vroeger kunnen, vooraleer het water ons aan de lippen staat. Wij moeten de sociale, economische en ecologische uitdagingen met elkaar verbinden, vernieuwende oplossingen vinden en daar een voortrekkersrol in spelen. Daarvoor zijn dus investeringen nodig en dat is exact wat deze regering doet.

Zij investeert 1,3 miljard euro en dat is echt geld, geen virtueel geld. De verdedigers van het status quo, van de 'business as usual' en van het credo 'there is no alternative' laten zelf een puinhoop achter op federaal niveau. Zij hebben de afgelopen jaren een kil besparingsbeleid gevoerd en zorgen toch jaarlijks voor een onbetaalde factuur van 11 miljard euro.  Het kan anders, en Brussel doet het ook anders, met een begroting in evenwicht en ruimte voor investeringen in een sociaal en groen beleid. 

'De regering heeft de toestand nog niet onder controle, maar ze steekt wel de handen uit de mouwen.'

Op een sociale en klimatologische noodtoestand moet adequaat gereageerd worden. De regering heeft de toestand nog niet onder controle, maar ze steekt wel de handen uit de mouwen. Ze heeft heldere ambities geformuleerd en voegt daar nu stevige investeringen aan toe. Ze slaat daarmee het moedige pad in dat indertijd ook door de Nederlandse regering werd gekozen om het land te beschermen met de Deltawerken. Dit is ook het pad dat de Brusselaars zelf hebben gekozen. Groen steunt de regering voluit in haar opzet en moedigt haar aan moedig op dit pad door te gaan."