Brusselaars gaan de strijd aan tegen knalpotterreur

05 Oktober 2023

Brusselaars gaan de strijd aan tegen knalpotterreur

"Geluidsvervuiling is een stille doder, dus we moeten daar lawaai rond maken." 

Te luide wagens en motorfietsen zullen direct naar een keuringsstation gestuurd kunnen worden voor een technische controle. Dat is wat minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt antwoordt op een vraag van Groen-parlementslid Lotte Stoops in het Brussels parlement. "Het effect van lawaai op onze gezondheid wordt nog te vaak onderschat. Geluidsvervuiling is een stille doder, dus we moeten daar lawaai rond maken," zegt Stoops.

Optrekkende moto's, lawaai van boomcars en 'creatief' bewerkte uitlaten, zorgen voor een aanslag op de leefbaarheid van onze wijken. "Het houdt de Brusselaars letterlijk en figuurlijk wakker", zegt Stoops. "Vele geluidsovertredingen zijn ook te herleiden zijn naar een slechts een handvol plegers." Het parlementslid is daarom tevreden met de nieuwe maatregel die minister Van den Brandt aankondigt: de technische controle voor motorfietsen en wagens biedt nu ook de mogelijkheid om geluidscontroles te organiseren om de 'knalpotterreur' aan te pakken. Luide motorfietsen die op straat worden tegengehouden door de politie zullen dan direct naar een keuringsstation worden begeleid, zodat het uitlaatgeluid nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Stoops vraagt daarnaast ook gecoördineerde acties van de politie op touw te zetten.

Eerder dit jaar vond een overlegcommissie rond geluidsvervuiling plaats, waar vijfenveertig gelote Brusselaars en parlementsleden samen debatteren en aanbevelingen doen aan de Brusselse regering. Strengere controle op geluidshinder door wegverkeer en sancties op overlast was één van de 21 aanbevelingen van de commissie. Stoops vindt het belangrijk dat de bewustwording rond geluidsvervuiling en het risico op gezondheidsproblemen meer in de aandacht komt: "Het kost de Brusselse gemeenschap een half miljard euro per jaar. Geluidsvervuiling is een stille doder, dus we moeten daar lawaai rond maken," zegt Stoops. Stress, slaapstoornissen, hart- en vaatziekten, depressie en leerachterstand: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is lawaai de grootste milieugerelateerde oorzaak van gezondheidsproblemen na luchtvervuiling.

Net zoals in de aanbevelingen van de burgeroverlegcommissie, roept Stoops de Brusselse regering en de verschillende politiezones op om ook in Brussel harder op te treden tegen asociale bestuurders die de Brusselaars dag en nacht doen opschrikken. Stoops kijkt ook uit naar de resultaten van het proefproject van Leefmilieu Brussel met geluidsradars. Tegen het einde van het jaar zullen de gegevens verwerkt worden en zal een analyse van de resultaten plaatsvinden. "Als we van Brussel een leefbare stad willen maken, dan moeten we ook de geluidsvervuiling aanpakken," concludeert Stoops.