De Brusselse schoolcontracten: geen juridisch getouwtrek maar oplossingen

15 Januari 2020

De Brusselse schoolcontracten: geen juridisch getouwtrek maar oplossingen

Zo kunnen we zorgen voor veilige, gezonde en aangename schoolomgevingen die in dialoog gaan met hun buurt.

De Vlaamse regering tekent beroep aan tegen de Brusselse schoolcontracten, een project waarbij scholen hun deuren na schooluren openzetten voor de buurt. In tijden van ruimtelijke schaarste en wanneer er meer dan ooit nood is aan stedelijke vernieuwing en inclusie een bijzonder cynische stap.

Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadvernieuwing. Het wil schoolbuurten in Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken. Groen steunde in het verleden al de schoolcontracten vanuit de oppositie, omdat we twee belangrijke problemen vaststellen in Brussel. Het eerste probleem is dat schoolomgevingen te vaak onveilig en te onaangenaam zijn voor kinderen. Er is te weinig groen. Het tweede probleem is dat er een enorm gebrek is aan ruimte om onder andere te sporten, om elkaar te ontmoeten in vergaderlokalen, theaterzalen en zwembaden. Nochtans is er in de schoolgebouwen ongelooflijk veel ruimte beschikbaar, maar dan wel achter gesloten deuren. Als we die openstellen, kunnen we voor veel Brusselaars een oplossing bieden. Dat is de essentie van de zaak.

Vandaag sluit de Vlaamse regering bij monde van minister Ben Weyts zich aan bij een beroep tegen de Brusselse schoolcontracten omdat ze de bevoegdheidsverdeling rond onderwijs niet zou respecteren. Wat we echter niet nodig hebben is juridisch getouwtrek. We moeten ons goed bewust zijn over wie het hier gaat: het gaat om Brusselaars met reële behoeften, niet om Frans- of Nederlandstaligen. Ik wil dan ook oproepen tot overleg tussen Vlaanderen en Brussel. 

Zo kunnen we zorgen voor veilige, gezonde en aangename schoolomgevingen die in dialoog gaan met hun buurt.

Meer info over de Brusselse schoolcontracten vind je op de website van perspective.brussels .

Foto perspective.brussels