Groen vraagt MP Vervoort om gecoördineerde gewestelijke aanpak drugsoverlast

19 Juli 2023

"Het oprichten van bijkomende en kleinere gebruikersruimtes moet voor een context zorgen met meer controle, meer professionele begeleiding en onderzoek en meer zorg voor gebruikers en de buurt. Zo’n initiatieven beperken de risico’s en verhogen de preventie."

Verschillende wijken in het Brussels Gewest kampen vandaag met toenemende drugsproblemen. Omdat de problematiek van druggebruik in de openbare ruimte de grenzen van politiezones en gemeentes overstijgt, vraagt Groen-parlementslid Lotte Stoops Minister-President Rudi Vervoort om een gecoördineerde gewestelijke aanpak.

Vorige week werden vlakbij het kruispunt aan het IJzerplein nog twee mannen aangevallen door een drugsverslaafde. De bredere Kaaienwijk, maar ook de buurten rond het Zuidstation, Ribaucourt en de Noordwijk kampen de laatste tijd met toenemende drugsproblemen en de overlast, agressie en het onveiligheidsgevoel dat ermee gepaard gaat. Groen-parlementslid Lotte Stoops drong gisteren in de commissie Binnenlandse Zaken bij de Minister-President aan op een gecoördineerde gewestelijke aanpak: "De situatie op dit moment is niet aanvaardbaar. De verslavingsproblematiek is er in de eerste plaats voor de gebruikers zelf, maar is ook maatschappelijk een groot probleem. Buurtbewoners voelen zich niet veilig. We hebben dringend oplossingen nodig die humaan zijn, maar ook fel, om te zorgen dat we de situatie keren."

Stoops denkt daarbij onder andere aan het uitbreiden van het aantal gebruikersruimten. "Het oprichten van bijkomende en kleinere gebruikersruimtes moet voor een context zorgen met meer controle, meer professionele begeleiding en onderzoek en meer zorg voor gebruikers en de buurt. Zo’n initiatieven beperken de risico’s en verhogen de preventie", klinkt het. MIVB en minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt vroegen al meermaals om de problematiek ernstig te nemen, gezien de aanwezigheid van druggebruikers in de metrostations. Sindsdien kwam er amper initiatief, noch van de burgemeesters, noch van de politiezones, noch van de MP. "Agressie en onveiligheid zijn dagelijkse kost voor de buurt. Waarom is dit geen prioriteit?" hekelt Stoops.

Enkele maanden geleden startte de Brusselse regering het project Sublink op. Die samenwerking tussen de MIVB, New Samusocial, Diogènes, Lama en Transit vzw voorziet in een totaaloplossing met medische en psychosociale begeleiding, maar ook opvangcapaciteit. De eerste fase richt zich op het metrostation Naamsepoort, daarna volgen ook de stations Ribaucourt, IJzer en Kruidtuin. Stoops juicht deze geïntegreerde aanpak voor de metrostations toe, maar wil een stap verder: "Het probleem van drugsgebruik in de openbare ruimte in bredere zin is niet eigen aan het openbaar vervoer en valt onder de bevoegdheid van de politie. Elke gemeente en politiezone voert daarbij een ander beleid." Daarom vraagt Groen Minister-President Rudi Vervoort, bevoegd voor Veiligheid en Preventie, om een gecoördineerde gewestelijke aanpak, waar over de grenzen van gemeentes en politiezones heen en in nauwe samenwerking met de MIVB en vzw's wordt samengewerkt. "Een gecoördineerde aanpak is dringend nodig om de buurten terug leefbaar te maken en verdere drama's te vermijden. Hierbij moeten zowel politie, gemeente, gewest, buurtwerkers en hulpverleners aan de tafel geraken", concludeert Stoops.