2.000 fietsnietjes in vijf jaar: een gouden fietsnietje om de fietsers te bedanken!

10 Januari 2024

Stad Brussel

2.000 fietsnietjes in vijf jaar: een gouden fietsnietje om de fietsers te bedanken!

"Deze 2000 fietsnietjes vertegenwoordigen 4.000 parkeerplaatsen, bovenop de fietsboxen, de beveiligde parkings bij De Beurs en De Brouckère en de 18 wijkparkings."

Tussen 2019 en 2023 heeft de Stad Brussel 2.000 fietsnietjes geïnstalleerd op haar grondgebied. Een belangrijk aantal dat de voortdurende inspanningen aantoont om steeds betere infrastructuur te bieden aan degenen die kiezen voor actieve mobiliteit. Om dit symbolische moment te vieren, werd vanochtend een gouden fietsnietje geplaatst op de kruising van de Antoine Dansaertstraat en de Oude Graanmarkt.

Op deze manier houdt de Stad Brussel zich aan de verbintenissen die zijn opgenomen in het fietsactieplan, door het installatietempo van deze fietsnietjes te verviervoudigen. "Naast het Good Move-plan, dat het transitverkeer met 27% heeft verminderd en het aantal fietsers met 34% heeft verhoogd, was het nodig om actieve gebruikers parkeeropties bieden. Deze 2000 fietsnietjes vertegenwoordigen 4.000 parkeerplaatsen, bovenop de fietsboxen, de beveiligde parkings bij De Beurs en De Brouckère en de 18 wijkparkings. Samen stellen deze parkeeropties ons in staat om steeds beter te voldoen aan de behoeften van een actieve, gezonde en duurzame mobiliteit," legt Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit van de Stad Brussel, uit.

Terwijl het aantal fietsers in Brussel en haar wijken blijft toenemen (+7% in de hele regio in 2023), blijft de stad Brussel zich inzetten voor actieve mobiliteit, zoals blijkt uit de 87 geïnstalleerde fietsboxen, de gecreëerde 18 wijkparkings en de bewaakte parkings in De Beurs, De Brouckère en Kunst-Wet. Deze inspanningen zorgen er jaar na jaar voor dat steeds meer Brusselaars kiezen voor actieve mobiliteit en hebben geleid tot een toename van 13 keer meer fietsplaatsen sinds 2019. Ter herinnering, de laatste tellingen (een jaar na de uitvoering van het Good Move Pentagone-circulatieplan) lieten een stijging van 34% van het aantal fietsers in het stadscentrum zien.


2000 arceaux vélos en 5 ans : un arceau doré pour remercier les cyclistes !


Entre 2019 et 2023, la Ville de Bruxelles a installé 2.000 arceaux vélo sur son territoire. Un chiffre important qui montre les efforts constants pour offrir des infrastructures toujours meilleures à celles et ceux qui choisissent la mobilité active. Pour célébrer ce cap symbolique, un arceau doré a été installé ce mardi matin, au croisement de la rue Antoine Dansaert et du Vieux Marché aux Grains.
La Ville de Bruxelles tient ainsi les engagements inscrits dans le plan d’action vélo, en ayant quadruplé le rythme d’installation de ces arceaux. « Outre le plan Good Move, qui a réduit le trafic de transit de 27% et augmenté le nombre de cyclistes de 34%, nous nous devions d’offrir des options de stationnement aux usagers actifs. Ces 2000 arceaux c’est 4.000 places de stationnement, couplés aux box vélos, aux parkings sécurisés Bourse et De Brouckère ou aux 18 parkings de quartiers, nous permettent de répondre toujours plus aux besoins d’une mobilité active, saint et durable, » explique Bart Dhondt, échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.

Alors que le nombre de cyclistes ne cesse d’augmenter à Bruxelles et dans ses quartiers (+7% sur l’ensemble de la Région en 2023), la Ville de Bruxelles poursuit son engagement envers la mobilité active, comme le montrent les 87 box vélos installés, les 18 parkings de quartiers créés ou les parkings surveillés ouverts à Bourse, De Brouckère et Arts-Loi. Des efforts qui permettent ainsi d’augmenter chaque année le nombre de Bruxellois·es qui font le choix de la mobilité active, et qui ont permis une multiplication par 13 du nombre de place dédiées aux cyclistes depuis 2019. Pour rappel, les derniers comptages effectués un an après la mise en œuvre du plan de circulation Good Move Pentagone avaient ainsi permis de comptabiliser une augmentation de 34% du nombres de cyclistes dans le centre-ville.