Tijd voor goed bestuur in de openbare huisvesting

05 December 2019

Tijd voor goed bestuur in de openbare huisvesting

"Voor Groen is het cruciaal dat de aanbevelingen van het parlement worden omgezet in acties."    

Begin 2019 brak het schandaal bij Le Logement Molenbeekois los. Tijdens de vorige regeerperiode zijn er bijzonder veel wantoestanden in het algemeen aan het licht gekomen in Brussel, waardoor het wantrouwen ten aanzien van de politieke klasse is gegroeid.

Het parlement heeft op dat vlak goed werk verricht: de meerderheid en de oppositie hebben de handen in elkaar geslagen, grondige analyses gemaakt en bruikbare aanbevelingen geformuleerd. Meer transparantie en toezicht, een beter beheer en interne organisatie, betere opleidingen en een versterking van de rechten van sociale huurders moeten er voor zorgen dat de sector kan doen wat ze moet doen: voor woonoplossingen zorgen voor kwetsbare gezinnen in onze samenleving.

Maar de af te leggen weg blijft lang. Het belangrijkste is dat we leren uit onze fouten en dat we maatregelen nemen om een herhaling van dergelijke wantoestanden te voorkomen. Voor Groen is het dus cruciaal dat de aanbevelingen van het parlement inzake transparantie, toezicht opleidingen, beheer en interne organisatie worden omgezet in acties. Het regeerakkoord dat Groen heeft onderhandeld toont zich ambitieus. Wij blijven het volgen.