Toenemende onveiligheid Brusselse stations en wijken moet stoppen: Groen roept op tot dringende actie en samenwerking

24 Augustus 2023

Toenemende onveiligheid Brusselse stations en wijken moet stoppen: Groen roept op tot dringende actie en samenwerking

"Ik woon zelf aan Ribaucourt en zie de situatie in mijn buurt elke dag erger worden. Het overmatig drugsgebruik brengt heel wat overlast en onveiligheid met zich mee. De situatie is stilaan onhoudbaar. Ook de drugsgebruikers zelf worden aan hun lot overgelaten."

De situatie aan het Zuid- en Noordstation is voor Groen onhoudbaar en onaanvaardbaar. Groen covoorzitster Nadia Naji vindt dat de oproep van 40 buurtcomités niet genegeerd mag worden en roept Brussels Minister-President Rudi Vervoort op om de situatie aan te pakken. "Ik woon zelf aan Ribaucourt en zie de situatie in mijn buurt elke dag erger worden. Het overmatig drugsgebruik brengt heel wat overlast en onveiligheid met zich mee. De situatie is stilaan onhoudbaar. Ook de drugsgebruikers zelf worden aan hun lot overgelaten."  

De problemen aan de stations en in verschillende wijken zijn in de eerste plaats een symptoom van meer structurele problemen, die sinds de coronacrisis fel verergerd zijn. De situatie is complex en er is dus ook geen wonderoplossing. Alleen inzetten op preventie is niet meer voldoende. En ook enkel inzetten op repressie is geen oplossing, want dat verschuift het probleem of maakt het onzichtbaar en daarmee is het niet opgelost. Een duurzame oplossing zal dus veel voeten in de aarde hebben. Het vraagt om een globaal plan, dat verschillende dimensies van deze schrijnende problematiek oplost en op elkaar afstemt. "Daarom vraagt Groen dat Minister-President Rudi Vervoort dringend actie onderneemt en de onveiligheidsproblematiek serieus neemt." 

Gedaan met naar elkaar te wijzen 

Groen is tevreden dat er een eerste overleg is geweest op vraag van NMBS en van Minister van Mobiliteit tussen de kabinetten van de premier, de ministers van Binnenlandse zaken Verlinden, Justitie Van Quickenborne, Mobiliteit Gilkinet, het Brussels Gewest en enkele Brusselse gemeenten maar vindt de focus op het Zuidstation alleen onvoldoende. Samenwerking over alle bevoegdheden heen is bovendien essentieel om de problematiek duurzaam aan te pakken. Naast politiediensten versterken zullen ook straathoekwerkers en eerstelijnswerkers moeten worden versterkt, net als housing firstprojecten en extra sociale en psychologische begeleiding voor de mensen op straat. Er is ook nood aan een betere samenwerking tussen politie, fiscus en gerecht. 

Steun voor open brief buurtcomités

Een veertigtal buurtcomités bundelde de krachten en schreef samen een open brief. Naji kan zich helemaal vinden in hun boodschap. "Ik zie zelf ook ouders met kinderen naalden ontwijken, buurtbewoners die zich onveilig voelen of aangevallen worden en mensen in kwetsbare leefomstandigheden die aan een verwoestende verslaving ten onder gaan. Dit is voor heel veel Brusselaars onhoudbaar. Ik hou van mijn wijk en van Brussel. Net daarom moet de acute situatie zo snel mogelijk op een duurzame manier worden aangepakt, zodat de overlast onmiddellijk stopt en iedereen, ook de gebruikers, uitzicht krijgt op oplossingen." De buurtcomités moeten gehoor krijgen van de politiek. 

Vervroegde samenkomst Brussels Parlement

Op vraag van de Brusselse Groen-fractie komt de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement binnenkort vervroegd samen om de Minister-President te ondervragen over coördinerende rol van deze gewestelijke problematiek die de grenzen van gemeenten, vervoersbedrijven en beleidsdomeinen overstijgt en de standpunten die de regering inneemt in het overleg dat deze week werd opgestart op initiatief van de federale regering.