Groen eist volledige transparantie van vzw die Brussels Jubelpark moet renoveren

07 Juli 2023

Groen eist volledige transparantie van vzw die Brussels Jubelpark moet renoveren

"Dit is belangrijk erfgoed van ons allemaal en dat mag niet in gedrang komen door wanbeheer."

Vzw Horizon 50-200, de organisatie die in 2030 het 200-jarig bestaan van België in de verf moet zetten door de Jubelparksite te renoveren, loopt in het vizier. Een audit legde financieel wanbeheer bloot bij de organisatie waarna CEO Paul Dujardin en operationeel directeur Yasmina Amire de laan werden uitgestuurd. Groen eist meer transparantie binnen de beleidsaangestuurde cultuurinstellingen: "Dit is erfgoed van ons allemaal en dat mag niet in gedrang komen door wanbeheer."

Al bij de aanvang van gewezen CEO Paul Dujardin waren heel wat kritische stemmen te horen over een ivorentorenmentaliteit en megalomane opzet van het 50-200-project. Bij dergelijke prestigeprojecten, waarbij heel wat beleidsniveaus en partners betrokken zijn, moeten we volledige transparantie eisen en moet het duidelijk zijn wat er met de publieke middelen gebeurt, zegt Brussels parlementslid Lotte Stoops. Bevoegd staatssecretaris Thomas Dermine (PS) werd gisteren ondervraagd in De Kamer, maar de antwoorden zijn niet toereikend, vindt Stoops: "Dit is prachtig erfgoed en het behoud ervan is belangrijk voor België en alle burgers. Dit project is een socio-cultureel vlaggenschip en wordt voorgesteld als het meest uitdagende erfgoedproject van Europa. Ik verwacht meer verantwoordelijkheid en visie."

"Gelukkig heeft de Raad van Bestuur in deze haar rol als controleorgaan opgenomen, zodat dit wanbeheer geen jaren kon doorgaan. Laat dit de aanzet zijn voor de toekomst," zegt Stoops. Door de vrijblijvende antwoorden van Dermine, vreest Stoops dat de staatssecretaris de urgentie niet voldoende inziet: "Eerst was er nog sprake van crisismanager, gisteren ging hij plots met vol vertrouwen over op de orde van dag. Dat boezemt weinig vertrouwen in."

Het wanbeheer bij Horizon 50-200 legt de vinger op de wonde van een groter probleem: het gebrek aan transparantie bij sommige culturele instellingen, hoe ze bestuurd en beheerd worden en op welke manier de publieke cultuurmiddelen besteed worden. Stoops verwijst naar gelijkaardige wantoestanden en klachten over de managementstijl bij KMSKB, het grootste kunstmuseum in ons land. Ook doet het denken aan de vele vragen naar transparantie bij het ander grote Brusselse cultuurspeerpunt KANAL. "De werkingsmiddelen voor de cultuursector zijn beperkt, de uitdagingen voor de sector zijn enorm, vele organisaties moeten hun euro's drie keer omdraaien terwijl men hier met geld lijkt te smijten. Dat is onaanvaardbaar", klinkt het. "Dit is belangrijk erfgoed van ons allemaal en dat mag niet in gedrang komen door wanbeheer."

Groen vraagt daarom ook dat de audit publiek gemaakt wordt. De partijen vragen dat het project met de nodige aandacht voor het erfgoed herzien wordt en dat de rol van de partners en betrokken instellingen helder en duidelijk gedefinieerd wordt.