Helft van Brusselse speelpleinen heeft te weinig groen in de omgeving: "Maak van speelpleinen echte speelparken"

26 Augustus 2023

Helft van Brusselse speelpleinen heeft te weinig groen in de omgeving:

"Natuur maakt mensen gezonder en zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is"

182 van de 349 Brusselse speelpleinen (52%) heeft een gebrek aan bomen in de directe omgeving. Groen-parlementslid Lotte Stoops vraagt om speelpleinen sneller te vergroenen, zodat Brusselaars zonder balkon of tuin veilig buiten kunnen spelen: "Een plein zonder bomen, is een plein zonder mensen, zeker op hete zomerse dagen."

Uit een vraag van parlementslid Lotte Stoops (Groen) aan minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) blijkt dat Brusselse speelpleinen nog te vaak op een grijze betonvlakte lijken en te weinig natuur of schaduw bieden. Leefmilieu Brussel beschikt sinds dit jaar over een kaart van de openbare speelpleinen in het Brussels Gewest. Door die kaart te kruisen met de gegevens over de verspreiding van hoge begroeiing is het mogelijk om het bladerdakpercentage in te schatten. Daaruit blijkt dat er in 182 van de 349 Brusselse speelpleinen te weinig bomen groeien in de directe omgeving, dat is net meer dan de helft. Bomen op speelpleinen zorgen nochtans voor een aangenamere temperatuur op hete zomerse dagen. "Natuur maakt mensen gezonder, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast", zegt Stoops. Bovendien hebben speelpleinen ook een belangrijke sociale functie, klinkt het. "Zeker voor de vele Brusselaars die geen balkon of tuin hebben." Daarom vraagt Stoops om snel werk te maken van de vergroening en van de Brusselse speelpleinen echte 'speelparken' te maken.

Meer groen én blauw

Stoops vraagt de minister om niet enkel in te zetten op vergroening, maar ook om meer waterelementen toe te voegen aan speelpleinen. Groen- en blauwelementen in de stad dragen indirect bij aan een goede gezondheid door een actieve levensstijl te stimuleren, te zorgen voor schonere lucht en de sociale cohesie te versterken, met alle fysieke en mentale gezondheidsvoordelen van dien. Leefmilieu Brussel maakt de komende maanden voornamelijk werk van waterdoorlatende zandbakken, maar Stoops pleit ook voor de aanleg van wadi's. Een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een kom of bekken dat zowel water kan vasthouden als laten infiltreren. Dat is niet alleen voordelig voor de biodiversiteit, maar ook nuttig in de strijd tegen overstromingen. "Speelparken kunnen ons helpen om onze stad meer klimaatbestendig te maken. Tegelijk kunnen het kleine, groene oases zijn voor heel wat Brusselaars", concludeert Stoops.